Jak funguje Ministerstvo financí?

Jak funguje Ministerstvo financí?
3.8 (75%) 4 Hlasování

Ministerstvo financíMinistrem financí se stal Andrej Babiš (ANO). Ministerstvo financí je pro státní správu ústředním orgánem. Ústředním orgánem státní správy je pro státní rozpočet republiky, pro státní závěrečný účet republiky, pro finanční trh, pro státní pokladnu ČR, pro regulaci a také pro vydávání elektronických peněz, pro ochranu zájmu spotřebitelů na finančním trhu s výjimkou výkonu dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky (ČNB).

 Ministerstvo financí je dále také ústředním orgánem pro zavedení jednotné měny euro na území ČR, pro daně, audit a daňové poradenství, pro platební styk, pro pojistné na důchodové spoření, pro příspěvek na stavební spoření, pro státní příspěvek na penzijní připojištění, pro poplatky a pro cla, pro finanční kontrolu a hospodaření, pro přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, pro účetnictví, pro devizové věci, pro pohledávky a závazky státu vůči zahraničí, pro ochranu zahraničních investic, pro hospodaření s majetkem státu, pro privatizaci majetku státu, pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestných činností, pro loterie, tomboly a jiné podobné hry, pro vnitrostátní koordinaci při uplatňování mezinárodních sankcí a to za účelem, aby se udržel mezinárodní mír a bezpečnost, pro ochranu základních lidských práv a také pro boj proti terorismu.

Ministerstvo financí se zabývá také posuzováním dovozu subvencovaných výrobků a také přijímá opatření na ochranu proti dovážení takovýchto výrobků.

Společně s ČNB ministerstvo financí připravuje a vládě tak předkládá návrhy zákonných úprav a to v oblasti měny a peněžního oběhu, návrhy zákonných úprav, které upravují postavení, působnost a také organizaci činnosti ČNB s výjimkou dohledu nad finančním trhem, nad vydáním elektronických peněz a nad platebním stykem.

Ministerstvo financí také uvádí v součinnost příjem zahraniční pomoci

Podílí se na zajištění účetních záznamů, které jsou pro potřeby státu a také sestavuje účetní výkazy za Českou republiku podle zákona upravujícího účetnictví. Rovněž provozuje informační systém, který nakládá s utajovanými informacemi mezi orgány veřejné moci.

Vláda Bohuslava Sobotky má od ledna roku 2014 ministra financí Andreje Babiše (ANO). Ministerstvo financí sídlí v Praze, konkrétně v ulici Letenská na Praze 1.

Stránky na Ministerstvo financí – http://www.mfcr.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *