Kategorie: Finanční slovník

Prahová částka

Prahová částka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o právoplatně stanovenou výši sumy, která se dohodla a potvrdila všemi smluvními stranami. Smysl tohoto ustanovení prahové částky je určitá obrana před tím, že by dlužník nemohl splácet i když se jasně určují pravidla, při kterém k selhávání splacení nedochází. Platební neschopnost vytváří podobný efekt jako domino, kdy situace může směřovat až k bankrotu, přesněji ke cross default. Právě tomuto kroku by prahová částka měla zamezovat.

Půjčka, úvěr

Půjčka, úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkOznačení půjčka nebo úvěr mají na mysli jednu a tu samou věc. Půjčka je libovolná suma, na jejíž výšce se dohodnou jak poskytovatel půjčky, tak i žadatel o půjčky.

Půjčky se řadí do kategorií podle několika kritérií. Tím nejčastějším bývá rozdělení na bankovní a nebankovní půjčky, na krátkodobé a dlouhodobé, s potvrzením o příjmu či bez potvrzení o příjmu. Každá půjčka je ošetřena a podložena smlouvou, kde jsou všechny podmínky, obchodní podmínky a taky přesná výše pravidelné měsíční částky, kterou je nutno splácet. Musí se zde uvést také datum splatnosti a úrokové sazby.

Půjčka z životního pojištění

Půjčka z životního pojištění
Hodnocení článku

Finanční slovníkNa základě písemní žádosti se půjčka poskytuje pojištěnci. Jako záruka této půjčky je pojistná smlouva a také převod práv z pojistné smlouvy pojištěnce na pojišťovatele. Tento převod je povinný. Poskytovat se může například ve chvíli, kdy základní životní pojištění má odkupní hodnotu a je právoplatná pojistná smlouva.

Portfólio

Portfólio
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe celkový souhrn nástrojů a produktů investičních, které se klientům nabízí. Je to spektrum nabízených produktů. Občas je také nazýváno produktové portfolio.

Poplatek

Poplatek
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o peněžní částku, kterou je nutno uhradit a to za poskytnutí určité služby.

Pojištění schopnosti splácení

Pojištění schopnosti splácení
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o pojištění, které klientovi zaručuje, že ve chvíli pojistné události za něj bude pojišťovna platit úvěr, který klient čerpá. Pojistná událost neznamená jen úmrtí, ale například i ztrátu zaměstnání, plná nebo částečná invalidita. Pojistné plnění se vyplácí na úvěrový účet klienta a tím pádem se snižuje pohledávka, její výše.