Záložní právo

Záložní právo
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o právo banky či jiné finanční instituce k cizímu majetku. To je předmětem jistoty při poskytování úvěry, kdy úvěr vyžaduje záložní právo. Je vždy na určitý majetek a do příslušného katastru nemovitostí se zapisuje. A kdy se vymaže? Až tehdy, kdy se ukončí splacení úvěru.

Věřiteli to umožňuje získávat takový zastavený majetek a to ve chvíli, kdy se platební schopnost poruší. Jde o náhradu finanční škody, která věřiteli vzniká.

Zabezpečení úvěru

Zabezpečení úvěru
Hodnocení článku

Finanční slovníkDíky němu si věřitel minimalizuje finanční ztráty v případě, že by klient nebyl schopen uhradit splátky podle podmínek, které byly dohodnuty. Věřitel díky tomuto zabezpečení může uplatňovat své právo na náhradu vůči dlužníkovi, popřípadě vůči třetí osobě, která se za včasné splacení zaručila.

Je možné zajistit jej finančně. Častěji se však jedná o zabezpečení nefinanční. To se vykoná zejména za pomoci nemovitosti, cenných papírů nebo práv.

Výdaje

Výdaje
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o jakékoliv náklady, které se spojují s finančním chodem. Jde například o platbu za produkty, za služby nebo za spotřební zboží. Výdaje se spojují také s nákupem majetku.

Vinkulace

Vinkulace
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o blokaci finančních prostředků, které jsou na účtu v bance. Blokace je ve prospěch banky či jiné finanční společnosti. Jde o plnění ve prospěch klienta.

Věřitel

Věřitel
Hodnocení článku

Finanční slovníkVěřitel je člověk, který poskytuje dlužníkovi finanční prostředky. Dohoduje se také výška dluhu, splacení dluhu a podobně. Věřitel nemusí být nutně jen banka, ale i jakákoliv osoba fyzická nebo právnická. Ta úvěr poskytuje v rámci své činnosti obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Úvěrový registr

Úvěrový registr
Hodnocení článku

Finanční slovníkSeznam základních informací, které objasňují platební způsobilost klientů bank a taky nebankovních institucí. Klienti musejí být zapsáni v tomto registru. U schvalovacího proces si věřitel, který úvěr poskytuje, ověří, jakou má klient ekonomickou bonitu, zda nemá jiné dluhy, jestliže má správnou platební morálku. Slouží všem poskytovatelům a je to vlastně pro ně pomocný nástroj, díky kterému se orientují.

Úvěrový rating

Úvěrový rating
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o nezávislé hodnocení celkové schopnosti splácení finančních závazků. A to vše vyplívá z finančního stavu jednotlivého klienta. Umí velmi dobře zjednodušit rozhodování při schvalovacím proces a také slouží pro hodnocení celkové finanční bonity klienta.

Úroková sazba

Úroková sazba
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to cena úvěru a vkladu, která se vyjádří v procentech a je to vlastně poměr úroku a vkladu. Je to součást každého úvěru a díky němu se vypočítává konkrétní výška splátky, kterou budete měsíčně splácet. Díky této sazbě si můžete vypočítat celkové náklady na Váš úvěr. Vše se ustanovuje ve smlouvě.

Účelový úvěr

Účelový úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o druh úvěry, díky němuž může klient financovat dopředu stanovenou věc nebo službu, kterou má od věřitele odsouhlasenou. Může také jít o nákup na splátky a mohou se sem řadit i hypotéky.

Účelovost

Účelovost
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to plán popřípadě záměr na který mají být použity peníze, které jsou Vaše z úvěru, který jste získali. Při účelových úvěrech se musí povinně předkládat poskytovateli. Musíte získat od věřitele souhlas. Dneska už je účelovost jen u bankovních úvěrů. Společnosti nebankovní toto nepožadují.