Transakce

Transakce
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to okamžité převedení platby a to za nákup zboží platební kartou nebo výběrem hotovosti z bankomatu. Jako transakce se uvádí také převod penězí.

Tarif

Tarif
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to seznam nabídkových cen a poplatků, které jsou pro vyjednávání cen závazné. Je to ve smyslu platné cenové legislativy a to za jakékoliv poskytované služby. Seznam je veřejně vyhlášen.

Stavební úvěr

Stavební úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o úvěr specifický a poskytují jej stavební spořitelny. Díky němu se zabezpečuje bydlení, a aby byl tento úvěr poskytnut, předchází mu stavební spoření. Jako podmínka pro získání tohoto úvěru je uzavření smlouvy o stavebním spoření a taky pravidelné posílání částky na účet stavebního spoření. Minimální doba trvání smlouvy o stavebním spoření je dva roky. Takováto fáze spoření je pak jednou ročně odměněna státní prémií.

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o velmi specifický druh úvěru a to ve smyslu zákona o úvěrech spotřebitelských. Je to každý úvěr, který se poskytuje na víc jak tři měsíce a ve vyšší cenové relaci. Díky němu si člověk nekupuje obvykle bydlení, ale jde spíše o zabezpečení rekonstrukce nebo koupi různých věcí. Splácí se víc jak čtyřmi splátkami. Nejčastějšími úvěry jsou například leasingy, úvěry splátkových společností, spotřebitelské úvěry od bank.

Spotřebitel

Spotřebitel
Hodnocení článku

Finanční slovníkSpotřebitel vstupuje na trh s produkty a se službami. Je to vždy člověk, který na trhu je jako nakupující. Na trh výrobních faktorů vstupuje jako člověk prodávající, jelikož zde prodává svou vlastní práci. Na trh vstupuje s cílem poskytnout vlastní výrobní faktory a jako účel se jeví jasné ekonomické potřeby, tedy jejich uspokojení.

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o právnickou osobu, jejíž základní kapitál se tvoří dopředu a to vklady společníku. Ti ručí za závazky a to do výšky nesplacené hodnoty.

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to program, kde jsou splátky přesně určené a zejména jejich data. Není jej nutné využívat jen při splácení půjček, ale jde se na splátkovém kalendáři dohodnout s jakýmkoliv věřitelem a to ve chvíli, kdy se dlužník dostává do problémů a nemá finance na splacení dluhů.

Solventnost

Solventnost
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o schopnost člověka plnit si všechny závazky, které má, zejména ty finanční. Vyplívá to z aktuálních disponibilních zdrojů, které klient v současnosti má.

Solus

Solus
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o sdružení právnických osob. Toto sdružení bylo založené kvůli ochraně leasingu, úvěrů a dalších služeb, které se dlužníkům poskytují. Jeho hlavní činnost je spolupráce, pomoc a ochrana společných zájmů všech členů a to zejména v oblasti zabezpečení kvality pohledávek, které vznikají z činnosti všech řádných členů. Vytváří se zde databáze, v nichž jsou údaje o spotřebitelích, kteří si své závazky neplní.

SMS půjčka

SMS půjčka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o druh půjčky, která se celá uskutečňuje za pomoci služby sms. Přináší velkou výhodu a to zejména v tom, že je velmi rychle vyřízena. Žádost o půjčku je možno odeslat z jakéhokoliv místa, jen je nutno mít mobilní telefon, napsat krátký text s žádostí o finance a pak odeslat.