Solventnost

Solventnost
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o schopnost člověka plnit si všechny závazky, které má, zejména ty finanční. Vyplívá to z aktuálních disponibilních zdrojů, které klient v současnosti má.

Solus

Solus
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o sdružení právnických osob. Toto sdružení bylo založené kvůli ochraně leasingu, úvěrů a dalších služeb, které se dlužníkům poskytují. Jeho hlavní činnost je spolupráce, pomoc a ochrana společných zájmů všech členů a to zejména v oblasti zabezpečení kvality pohledávek, které vznikají z činnosti všech řádných členů. Vytváří se zde databáze, v nichž jsou údaje o spotřebitelích, kteří si své závazky neplní.

SMS půjčka

SMS půjčka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o druh půjčky, která se celá uskutečňuje za pomoci služby sms. Přináší velkou výhodu a to zejména v tom, že je velmi rychle vyřízena. Žádost o půjčku je možno odeslat z jakéhokoliv místa, jen je nutno mít mobilní telefon, napsat krátký text s žádostí o finance a pak odeslat.

Sankční úroková sazba

Sankční úroková sazba
Hodnocení článku

Finanční slovníkJestliže klient během období splácení úvěru porušil jednu podmínku ze smlouvy, banka si uplatňuje smlouvou dohodnutý sankční úrok. Úrok z prodlení může také být sankční úroková sazba.

Rychlá půjčka

Rychlá půjčka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to druh krátkodobé půjčky, která se poskytuje určitými nebankovními společnosti. Ty svůj cyklus splácení přizpůsobují klientům, tedy jejich výplatnímu termínu. Schválení je velmi rychlé a peníze jsou rovněž vypláceny rychle. Podmínky pro získání půjčky jsou lehce splnitelné pro většinu občanů. Datum splatnosti je maximálně 90 dní od data poskytnutí půjčky. Rychlé půjčky se soustřeďují spíše na nižší částky, v řádech několika tisíc. Není nutný ručitel a ani doklad o příjmu.

Ručitel

Ručitel
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o osobu, která dlužníkovi ručí za splnění všech závazků. Ve chvíli, kdy dlužník není schopen splácen a dostává se do finančních problémů, musí za něj ručitel částku hradit. Ručitelů může být víc a musí vše mít podobu smlouvy. Ručitelův podpis musí být ověřen úřady.

Roční procentuální míra nákladů

Roční procentuální míra nákladů
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o sazbu, která umožňuje klientovi lépe se orientovat a zjistit, zda je půjčka výhodná nebo není výhodná. Udává procentuální podíl z dlužné částky, kterou musí dlužník během dvanácti měsíců spolu se splátkami, správou účtu a dalšími poplatky zaplatit.

Revolving

Revolving
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o automatické obnovení či opakování dlouhodobého úvěru. Jakmile uplyne sjednaná lhůta, úvěrový vztah pokračuje za stejných podmínek a to bez úprav. Revolving je využíván u kontokorentních úvěrů nebo u kreditních karet. Zde se velmi lehce dá opakovaně čerpat limit a zase ho včas splatit včas a bez komplikací. Je určen jen pro klienty stálé a bere se jako součást věrnostních programů.

Remitent

Remitent
Hodnocení článku

Finanční slovníkRemitent je první majitel vystavené směnky, kterou dlužník vystavil a měl za cíl vrátit tak dlužnou částku. Má právo tuto směnku prodat.

Refinancování úvěrů

Refinancování úvěrů
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to převod úvěru od jedné společnosti k druhé. Ta druhá společnost nabízí výhodnější a lepší podmínky. Obvykle jde o nižší splátku, nižší úrok a navíc můžete získat další finance.