Pojištění schopnosti splácení

Pojištění schopnosti splácení
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o pojištění, které klientovi zaručuje, že ve chvíli pojistné události za něj bude pojišťovna platit úvěr, který klient čerpá. Pojistná událost neznamená jen úmrtí, ale například i ztrátu zaměstnání, plná nebo částečná invalidita. Pojistné plnění se vyplácí na úvěrový účet klienta a tím pádem se snižuje pohledávka, její výše.

Pohledávka

Pohledávka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to nárok věřitele na plnění z dlužníkovy strany. Nejčastěji se jedná o finanční plnění, to však má přesně vymezenou částku a také přesné datum splatnosti.

Platební styk

Platební styk
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to jakkoliv probíhající platba mezi obchodními stranami. Podmínkou je udržovat obchodní vztah a také podepsat o obchodní spolupráci smlouvu. Platební styk může být bezhotovostní, hotovostní nebo kombinovaný. Při kombinovaném se platba uskutečňuje více možnými platebními nástroji.

Penále

Penále
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to sankční poplatek, který se účtuje věřitelům a to ve chvíli, kdy se poruší některé z podmínek, které byly ustanoveny smluvně. Ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou v každé smlouvě obsažené, se stanovuje jak důvod sankce, tak i samotná výška sankce. Stanovuje se za pozdní splátku nebo jiné nerespektování pravidel.

PayPal

PayPal
Hodnocení článku

Finanční slovníkJeden z nejnovějších platebních systémů, slouží i k mezinárodním platebním transakcím. Svým klientům poskytuje nenáročný způsob placení přes internet. Peníze se převádějí okamžitě a bez složitých postupů a bez problémů. Dá se takto platit mezi PayPal účty a také mezi různými bankami. Platit jde jak na účet tak i kreditkou. Obchodní strany si nevyměňují žádné údaje, tudíž je systém velmi bezpečný.

Online půjčka

Online půjčka
Hodnocení článku

Finanční slovníkTyp půjčky, kterou si klient může vyřídit sám pomocí internetu. Stačí k tomu jen vyplnit žádost a odeslat jí. Půjčka se vyřizuje přímo z pohodlí domova a díky rychlému schvalovacímu procesu jsou peníze k dispozici do pár hodin. Online půjčky jsou produkty, které poskytují jak banky, tak i nebankovní společnosti a to právě proto, že všem šetří čas.

Obchodní zástupce

Obchodní zástupce
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o profesionálního pracovníka, který svou činností informuje klienty s aktuálními produkty. Umí také dál vyjednávat o podmínkách a produkt svému klientovi poskytuje. Svou práci provádí nejčastěji v terénu, tedy s lidmi se neschází ve své kanceláři, ale chodí k nim domů nebo se spolu setkávají na různých dohodnutých místech. Nejčastěji je odměňován za své výsledky v podobě provizí.

Obchodní registr

Obchodní registr
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o seznam, kde jsou oficiálně zapsány všechny podnikatelské subjekty. Tento registr se vede na každém krajském soudu. Zápis je v Obchodním registru povinný pro osoby právnické, které podnikají a sídlí v České republice. Údaje se aktualizují pravidelně a všem občanům tak přináší základní informace o konkrétním subjektu a také o jeho činnostech.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Hodnocení článku

Finanční slovníkTo jsou ustanovené oficiální dokumenty, s jejichž pomocí se upravují všechny vazby, které mezi smluvními stranami vznikají. Musí být součástí každé smlouvy. Společnost, která tyto obchodní podmínky vytváří, musí svého klienta obeznámit s jakoukoliv jednou aktualizací a také tyto aktualizace zveřejnit na své stránce, musejí být k dispozici klientům. Toto ustanovení nařizuje přímo zákon. A co je součástí obchodních podmínek? Definice výrazů, způsoby vedení platebního příkazu, způsob placení bankovních služeb, způsob informování klientů o změnách, způsob vedení účtu.

Obchod

Obchod
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o proces, který spojuje různé účastníky trhu a to za jedním účelem. Vykonat určité komerční aktivity. Jedna ze stran poskytne předmět, zboží nebo službu té druhé. Druhá strana za daný předmět, zboží či službu je ochotná zaplatit a to formou, kterou si domluví obě strany. Obchod probíhá na základě dohody a finančního vyrovnání. Konkrétní podmínky si obě strany vždycky domluví společně.