Nominální úroková míra

Nominální úroková míra
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to běžná úroková míra, která se uvádí ve smlouvě nebo v úrokovém listě banky. Na rozdíl od reálné úrokové míry se zde neukazuje vliv inflace, která je očekávána. Je vyjádřitelná v procentech a také je to část hodnoty dluhu, kterou dlužník musí věřiteli zaplatit. Zároveň také se neurčuje pro to skutečné zhodnocování vkladů.

Netto

Netto
Hodnocení článku

Finanční slovníkVe finančním slovníku se toto slovo používá nejčastěji s příjmy. Netto znamená nižší příjem, tedy příjem očesaný o daň a o zdravotní a sociální pojištění. V doslovném překladu to znamená čistý.

Nerezidenti

Nerezidenti
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o jakoukoliv osobu, která má povinnost zaplatit všechny daňové poplatky, které v zahraničí vznikají. Rezident je fyzická osoba, která však trvalý pobyt a ani přechodný pobyt v České republice nemá. Může to být taky právnická osoba se sídlem mimo Českou republiku nebo také organizační složka se sídlem v cizině.

Nepovolené přečerpání

Nepovolené přečerpání
Hodnocení článku

Finanční slovníkDochází k němu tehdy, kdy klient na běžném účtu používá víc finančních prostředků, než má na svém účtu k dispozici. Dochází k němu poměrně lehce ve chvíli, kdy klient čerpá kontokorent. I když kontokorent umožňuje dostat se do mínusu a přečerpat určité prostředky, i tak je stále limit, který nemůže být překročen. Účtování různých poplatků, úroků popřípadě trvalé příkazy, to jsou faktory, které nejčastěji jsou viníky nepovoleného stavu. Ve chvíli úhrady tak měl klient na účtu nulu nebo záporný disponibilní zůstatek. Úroky z tohoto přečerpání a nepovoleného čerpání jsou mnohem vyšší než ve chvíli, když je přečerpání povoleno.

Nenávratný finanční příspěvek

Nenávratný finanční příspěvek
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o jakoukoliv finanční částku, která je příjemci poskytována po předložení projektu nebo záměru. Vypracovat tento projekt nebo záměr musí příjemce sám a musí to být schváleno odbornou komisí. Nevratný finanční příspěvek se vyplácí dle Smlouvy o poskytnutí nevratného finančního příspěvku a to ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů Evropské Unie.

Nebankovní registr klientských informací

Nebankovní registr klientských informací
Hodnocení článku

Finanční slovníkNebankovní společnosti společnými silami stvořili nebankovní registr. Zde jsou ty nejdůležitější informace o klientech a také o tom, jak jsou schopni úvěr splácet. Když se tyto údaje sdružují, mají nebankovní společnosti prověřit bonitu klienta, serióznost, schopnost splácet. Mohou tak posoudit, zda je uzavření obchodu s klientem výhodné nebo není.

Nebankovní společnost

Nebankovní společnost
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to společnost, která není banka. I tak však má povolení, aby mohla poskytovat jakékoliv úvěry v rámci finanční činnosti. Na českém trhu najdeme některé nebankovní společnosti, které jsou ustálené, a zná je mnoho lidí. Ty také poskytují kvalitní produkty a ke svým zákazníkům přistupují podobně jako banky, seriózně. Nebankovní půjčka je vyřízená velmi rychle, je lehce dostupná a peníze jsou obvykle na účtu hned.

Nebankovní půjčka

Nebankovní půjčka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o půjčku, která je poskytována nebankovními společnosti. Bankovní a nebankovní půjčka se od sebe liší a to některými kritérii. Jako hlavní rozdíl můžeme vidět v doplňkových službách k produktu. Převažují nabídky nebankovních půjček, jelikož ty jsou dostupnější, nejsou tolik náročné na administrativu, jsou rychleji vyřízené, rychleji se dostane klient k penězům a jsou dostupnější pro klienta. Naproti všem výhodám, které nebankovní půjčky skýtají, mají velmi vysoké úroky a jsou půjčovány nižší částky.

Návratnost

Návratnost
Hodnocení článku

Finanční slovníkOznačuje se tím příliv získaných finančních prostředků, které putují z investice. Uvádí se v ročních intervalech a jsou v procentuální míře.

Česká národní Banka (ČNB)

Česká národní Banka (ČNB)
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o centrální českou banku, která má za úkol vykonávat dozor nad činností ostatních bank, které v Česku působí, uděluje licence, dohlíží na obchodní praktiky bank, sleduje dění na českém trhu s financemi.