Obchodní registr

Obchodní registr
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o seznam, kde jsou oficiálně zapsány všechny podnikatelské subjekty. Tento registr se vede na každém krajském soudu. Zápis je v Obchodním registru povinný pro osoby právnické, které podnikají a sídlí v České republice. Údaje se aktualizují pravidelně a všem občanům tak přináší základní informace o konkrétním subjektu a také o jeho činnostech.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Hodnocení článku

Finanční slovníkTo jsou ustanovené oficiální dokumenty, s jejichž pomocí se upravují všechny vazby, které mezi smluvními stranami vznikají. Musí být součástí každé smlouvy. Společnost, která tyto obchodní podmínky vytváří, musí svého klienta obeznámit s jakoukoliv jednou aktualizací a také tyto aktualizace zveřejnit na své stránce, musejí být k dispozici klientům. Toto ustanovení nařizuje přímo zákon. A co je součástí obchodních podmínek? Definice výrazů, způsoby vedení platebního příkazu, způsob placení bankovních služeb, způsob informování klientů o změnách, způsob vedení účtu.

Obchod

Obchod
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o proces, který spojuje různé účastníky trhu a to za jedním účelem. Vykonat určité komerční aktivity. Jedna ze stran poskytne předmět, zboží nebo službu té druhé. Druhá strana za daný předmět, zboží či službu je ochotná zaplatit a to formou, kterou si domluví obě strany. Obchod probíhá na základě dohody a finančního vyrovnání. Konkrétní podmínky si obě strany vždycky domluví společně.

Nominální úroková míra

Nominální úroková míra
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to běžná úroková míra, která se uvádí ve smlouvě nebo v úrokovém listě banky. Na rozdíl od reálné úrokové míry se zde neukazuje vliv inflace, která je očekávána. Je vyjádřitelná v procentech a také je to část hodnoty dluhu, kterou dlužník musí věřiteli zaplatit. Zároveň také se neurčuje pro to skutečné zhodnocování vkladů.

Netto

Netto
Hodnocení článku

Finanční slovníkVe finančním slovníku se toto slovo používá nejčastěji s příjmy. Netto znamená nižší příjem, tedy příjem očesaný o daň a o zdravotní a sociální pojištění. V doslovném překladu to znamená čistý.

Nerezidenti

Nerezidenti
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o jakoukoliv osobu, která má povinnost zaplatit všechny daňové poplatky, které v zahraničí vznikají. Rezident je fyzická osoba, která však trvalý pobyt a ani přechodný pobyt v České republice nemá. Může to být taky právnická osoba se sídlem mimo Českou republiku nebo také organizační složka se sídlem v cizině.

Nepovolené přečerpání

Nepovolené přečerpání
Hodnocení článku

Finanční slovníkDochází k němu tehdy, kdy klient na běžném účtu používá víc finančních prostředků, než má na svém účtu k dispozici. Dochází k němu poměrně lehce ve chvíli, kdy klient čerpá kontokorent. I když kontokorent umožňuje dostat se do mínusu a přečerpat určité prostředky, i tak je stále limit, který nemůže být překročen. Účtování různých poplatků, úroků popřípadě trvalé příkazy, to jsou faktory, které nejčastěji jsou viníky nepovoleného stavu. Ve chvíli úhrady tak měl klient na účtu nulu nebo záporný disponibilní zůstatek. Úroky z tohoto přečerpání a nepovoleného čerpání jsou mnohem vyšší než ve chvíli, když je přečerpání povoleno.

Nenávratný finanční příspěvek

Nenávratný finanční příspěvek
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o jakoukoliv finanční částku, která je příjemci poskytována po předložení projektu nebo záměru. Vypracovat tento projekt nebo záměr musí příjemce sám a musí to být schváleno odbornou komisí. Nevratný finanční příspěvek se vyplácí dle Smlouvy o poskytnutí nevratného finančního příspěvku a to ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů Evropské Unie.

Nebankovní registr klientských informací

Nebankovní registr klientských informací
Hodnocení článku

Finanční slovníkNebankovní společnosti společnými silami stvořili nebankovní registr. Zde jsou ty nejdůležitější informace o klientech a také o tom, jak jsou schopni úvěr splácet. Když se tyto údaje sdružují, mají nebankovní společnosti prověřit bonitu klienta, serióznost, schopnost splácet. Mohou tak posoudit, zda je uzavření obchodu s klientem výhodné nebo není.

Nebankovní společnost

Nebankovní společnost
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to společnost, která není banka. I tak však má povolení, aby mohla poskytovat jakékoliv úvěry v rámci finanční činnosti. Na českém trhu najdeme některé nebankovní společnosti, které jsou ustálené, a zná je mnoho lidí. Ty také poskytují kvalitní produkty a ke svým zákazníkům přistupují podobně jako banky, seriózně. Nebankovní půjčka je vyřízená velmi rychle, je lehce dostupná a peníze jsou obvykle na účtu hned.