Nebankovní půjčka

Nebankovní půjčka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o půjčku, která je poskytována nebankovními společnosti. Bankovní a nebankovní půjčka se od sebe liší a to některými kritérii. Jako hlavní rozdíl můžeme vidět v doplňkových službách k produktu. Převažují nabídky nebankovních půjček, jelikož ty jsou dostupnější, nejsou tolik náročné na administrativu, jsou rychleji vyřízené, rychleji se dostane klient k penězům a jsou dostupnější pro klienta. Naproti všem výhodám, které nebankovní půjčky skýtají, mají velmi vysoké úroky a jsou půjčovány nižší částky.

Návratnost

Návratnost
Hodnocení článku

Finanční slovníkOznačuje se tím příliv získaných finančních prostředků, které putují z investice. Uvádí se v ročních intervalech a jsou v procentuální míře.

Česká národní Banka (ČNB)

Česká národní Banka (ČNB)
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o centrální českou banku, která má za úkol vykonávat dozor nad činností ostatních bank, které v Česku působí, uděluje licence, dohlíží na obchodní praktiky bank, sleduje dění na českém trhu s financemi.

Nákup na splátky

Nákup na splátky
Hodnocení článku

Finanční slovníkSpeciální forma spotřebitelského úvěru účelového. Při této formě klient za produkt či službu neplatí celou částku ihned při přebírání. Financování je možno i bez hotovosti. Zaplatí se na úvod akontace, popřípadě část výsledné částky, která je vypočítávána v procentech. Produkt je po celou dobu splácení pronajat a to až do chvíle poslední splátky. Když se uhradí poslední splátka, převyšuje celková částku kupní cenu, kterou jste zaplatili.

Mimořádná splátka

Mimořádná splátka
Hodnocení článku

Finanční slovníkMěsíční splátka může být kdykoliv a bez poplatků zvýšena a to o mimořádnou splátku. Ta snižuje úvěrové zatížení klienta a zároveň zvyšuje disponibilní částku.

Měsíční splátka

Měsíční splátka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o pravidelnou splátku, dohodnutou smluvními podmínkami. Klient jí začíná splácet první měsíc po čerpání jakéhokoliv úvěru. Jedná se o částku, která je pevně stanovena a je uvedená ve smlouvě o úvěr, popřípadě je to procento vypočítané z úvěrového rámce. To obvykle, ale není častá forma splácení. Používá se obvykle při úvěrech revolvingových typů.

Překlenovací úvěr (meziúvěr)

Překlenovací úvěr (meziúvěr)
Hodnocení článku

Finanční slovníkÚvěrový produkt specifického rázu, který využívá stavební spoření a je poskytován klientem za účelem překlenutí finančního časového období do té doby, než bude klientovi přidělena celková suma na smlouvě o stavebním spoření. Klientovi, který využívá stavební spoření tak umožní, aby se dostal ke svým financím dříve a uskutečnil tak to, co potřebuje. I když se u tohoto úvěru poskytují méně výhodné podmínky. Přidělením cílové sumy se z tohoto produktu stává úvěr stavební. Překlenovací úvěr jde získat jen přes stavební spořitelny a je k tomu podmínka, mít smlouvu o stavebním spoření a také určitou částku mít naspořenou. Částka bývá závislá na jednotlivých druzích stavebních spoření.

Lombardní úvěr

Lombardní úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to úvěr, který se poskytuje na libovolné částky cenného movitého majetku. Obvykle to bývají cenné papíry, různé pohledávky, drahé kovy, vkladné knížky, vlastnická práva. Movitý majetek bývá při tomto typu úvěru předmětem zabezpečení proti možnému budoucímu nesplacení. Jedná se vždycky o úvěr krátkodobá a má přesně určené datum splatnosti. Schválen bývá ve výšce 60 – 80% celkové hodnoty majetku založeného.

Lineární splácení

Lineární splácení
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to způsob splácení, při němž se výše splátky postupně dostává dolů. Splácí se pravidelně, ale hodnota se mění. Takovéto splátky se skládají ze dvou složek ze splátky úroku a ze splátky jistiny. Splátka jistiny bývá během celého úvěru stále stejná, ale splátka úroků se při každé splátce o něco snižuje.

Lichva

Lichva
Hodnocení článku

Finanční slovníkNení obchodně korektní způsob půjčování financí. Úrokové sazby si lichváři stanovují velmi vysoké a nadhodnocené. V podstatě jde o zneužívání neznalost úvěrových podmínek. Poskytují ji lidé, kteří nejsou oficinálně zapsáni jako osoby poskytující úvěr. Tuto činnost mnozí z nich provozují nelegálně a pohybují se tak na hranici zákona, kdy nemají žádné právo takovéto půjčky poskytovat.