Nákup na splátky

Nákup na splátky
Hodnocení článku

Finanční slovníkSpeciální forma spotřebitelského úvěru účelového. Při této formě klient za produkt či službu neplatí celou částku ihned při přebírání. Financování je možno i bez hotovosti. Zaplatí se na úvod akontace, popřípadě část výsledné částky, která je vypočítávána v procentech. Produkt je po celou dobu splácení pronajat a to až do chvíle poslední splátky. Když se uhradí poslední splátka, převyšuje celková částku kupní cenu, kterou jste zaplatili.

Mimořádná splátka

Mimořádná splátka
Hodnocení článku

Finanční slovníkMěsíční splátka může být kdykoliv a bez poplatků zvýšena a to o mimořádnou splátku. Ta snižuje úvěrové zatížení klienta a zároveň zvyšuje disponibilní částku.

Měsíční splátka

Měsíční splátka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o pravidelnou splátku, dohodnutou smluvními podmínkami. Klient jí začíná splácet první měsíc po čerpání jakéhokoliv úvěru. Jedná se o částku, která je pevně stanovena a je uvedená ve smlouvě o úvěr, popřípadě je to procento vypočítané z úvěrového rámce. To obvykle, ale není častá forma splácení. Používá se obvykle při úvěrech revolvingových typů.

Překlenovací úvěr (meziúvěr)

Překlenovací úvěr (meziúvěr)
Hodnocení článku

Finanční slovníkÚvěrový produkt specifického rázu, který využívá stavební spoření a je poskytován klientem za účelem překlenutí finančního časového období do té doby, než bude klientovi přidělena celková suma na smlouvě o stavebním spoření. Klientovi, který využívá stavební spoření tak umožní, aby se dostal ke svým financím dříve a uskutečnil tak to, co potřebuje. I když se u tohoto úvěru poskytují méně výhodné podmínky. Přidělením cílové sumy se z tohoto produktu stává úvěr stavební. Překlenovací úvěr jde získat jen přes stavební spořitelny a je k tomu podmínka, mít smlouvu o stavebním spoření a také určitou částku mít naspořenou. Částka bývá závislá na jednotlivých druzích stavebních spoření.

Lombardní úvěr

Lombardní úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to úvěr, který se poskytuje na libovolné částky cenného movitého majetku. Obvykle to bývají cenné papíry, různé pohledávky, drahé kovy, vkladné knížky, vlastnická práva. Movitý majetek bývá při tomto typu úvěru předmětem zabezpečení proti možnému budoucímu nesplacení. Jedná se vždycky o úvěr krátkodobá a má přesně určené datum splatnosti. Schválen bývá ve výšce 60 – 80% celkové hodnoty majetku založeného.

Lineární splácení

Lineární splácení
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to způsob splácení, při němž se výše splátky postupně dostává dolů. Splácí se pravidelně, ale hodnota se mění. Takovéto splátky se skládají ze dvou složek ze splátky úroku a ze splátky jistiny. Splátka jistiny bývá během celého úvěru stále stejná, ale splátka úroků se při každé splátce o něco snižuje.

Lichva

Lichva
Hodnocení článku

Finanční slovníkNení obchodně korektní způsob půjčování financí. Úrokové sazby si lichváři stanovují velmi vysoké a nadhodnocené. V podstatě jde o zneužívání neznalost úvěrových podmínek. Poskytují ji lidé, kteří nejsou oficinálně zapsáni jako osoby poskytující úvěr. Tuto činnost mnozí z nich provozují nelegálně a pohybují se tak na hranici zákona, kdy nemají žádné právo takovéto půjčky poskytovat.

Leasing

Leasing
Hodnocení článku

Finanční slovníkLeasing je nejčastěji využíván při koupi auta a uzavírá se leasingová smlouva. Smlouva se odehrává mezi zákazníkem a pronajímatelem. Po uplynutí doby, která se ve smlouvě stanoví, má zákazník přednostní právo odkoupit danou věc za zůstatkovou cenu. Leasing je anglické slovo a znamená pronájem. Leasing je spjat se zaplacením akontace.

Kvintace

Kvintace
5 (100%) 1 Hlasování

Finanční slovníkJe to právoplatný doklad, který dokládá oficinální splacené celé dlužné částky, popřípadě její větší části. Vydává jej věřitel a dlužníkovi je odevzdává jako potvrzení, že proběhlo finanční plnění a to podle všech řádných pravidel. Kvintace by se obvykle měla uskutečnit při jakémkoliv splacení úvěru. Tedy i u těch úvěrů, kde to zákon nenařizuje.

Kontokorentní úvěr

Kontokorentní úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkNebo také kontokorent. Jde o speciální typ úvěru, který klient může čerpat na běžném účtu a to i při minusovém zůstatku. Maximální limit čerpání je vždycky domluven v bance a také je všechno smluvně ošetřené. Podmínka čerpání je vlastnění kontokorentního účtu. A to obvykle je běžný účet, který má tuto výhodu čerpání do mínusu.