Konsolidační úvěr

Konsolidační úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkPři tomto úvěru se slučují minimálně dvě půjčky do půjčky jedné. Účel je dostat se k lepším smluvním podmínkám a ulehčit si tak splacení. Z pohledu klienta jde o nejvýhodnější úvěr, nové nastavené (výška splátek, úroky) nemusí vždycky nutně přinést úsporu od nastavení všech starších splátek, které byly nastaveny ještě před konsolidací. Klient se za pomoci konsolidace dostává k nižší částce a bude mít další finanční prostředky, jeho zatížení půjčkami se nijak nesnižuje. Považuje se za takový typ úvěrů úvěr jakýkoliv, který je využívaný na platbu úvěru jiných.

Komunální úvěr

Komunální úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkMezi ně patří dlouhodobé úvěry s dobou splacení od 4 měsíců do 30 let. Musí být vždycky zabezpečen a to záložním právem k majetku obce nebo k majetku vyššího územního celku. Jeho poskytování je pouze za účelem nabytí tuzemských nemovitostí popřípadě jejich údržby, změny dokončených staveb s možností využití pro veřejnoprávní účel nebo pro výstavby.

Kapitál

Kapitál
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o uměle vytvořené aktiva a ty jsou dál schopny generovat další hodnoty. Kapitálem mohou být výrobní i investiční faktory. Ty můžeme znát jako statky kapitálové. Peněžní kapitál, ten drží bankovní instituce. A do oběhu se dostávají za pomoci úvěru a mají cíl vytvořit zisk a na zisku víc profitovat. Kapitál je také ve formě cenných papírů. S jejich pomoci se vlastníkům poskytuje příjem a to buďto v dividendách nebo v úrocích.

Insolventnost

Insolventnost
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o nemožnost nebo neschopnost svůj dluh uhradit ve správném termínu. Je jedno o jakou organizaci se jedná, dodavatelé, státní rozpočet, úvěrová banka a podobně. Dlužník nemá na účtu dostatek financí v termínu splatnosti. To je platební neschopnost.

Hypoteční zástavní list (HZL)

Hypoteční zástavní list (HZL)
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o typ dluhopisu, který je specifický. Jako dlužník je vždy hypoteční banka. Vydat vůbec tento typ dluhopisu mohou pouze banky s povolením, které je právoplatně uděleno od Národní banky. Hodnota zástavních listů a také jejich poměrný výnos jsou pokryté pohledávkami z hypotečních úvěrů. Popřípadě zlomkovými částmi z takovýchto pohledávek. Prodej hypotečních zástavních listů získává finance a z nich pak banka může pro své klienty financovat hypoteční úvěry.

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o dlouhodobý úvěr. Je vyplácen za účelem nabytí, rekonstrukce nebo výstavby nemovitosti. Hypoteční úvěr a jeho splacení musí být vždy zajištěný záložním právem k nemovitosti. A to včetně celého příslušenství spojeného s poskytnutím úvěru. Hypoteční úvěr je možno získat ve výšce hodnoty maximálně 70%. Ve chvíli, kdy jej nekombinujeme s úvěrem spotřebitelským a není schválen jako úvěr kombinovaný se stejnými sazbami úroku. Poskytovat tento druh úvěru mohou banky, které mají licenci, kterou uděluje Národní banka. Splatnost bývá obvykle od 4 do 30 let.

Hypoteční správce

Hypoteční správce
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o osobu, která provádí dozor nad probíhajícím hypotečním obchodem a to přesně podle zákona o bankách. Má na starosti taky dohled nad vydáváním hypotečních zástavních listů a nad jejich následným prodejem. Osoba odborně způsobilá, bezúhonná, fyzická osoba může být hypotečním správcem. Do této funkce jsou lidé dosazování a to Národní banka. Hypoteční banka musí hypotečnímu správci umožnit vykonávat jeho práci a také s ním spolupracovat. A to po celou dobu, kdy hypoteční správce provádí dozor.

Hypoteční Banka

Hypoteční Banka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o banku, která se specializuje na poskytnutí hypotečních úvěrů nebo také úvěrů komunálních. Finanční zdroje tak obvykle tato banka získává pomoci prodeje hypotečních zástavních listů. Na nemovitosti, které jsou zapsány na zdejším území, může hypoteční banka nebo spořitelna poskytovat úvěr pouze ve chvíli, kdy sídlí na území České republiky.

Hypotéka pro mladé

Hypotéka pro mladé
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o hypotéku pro lidi do 35 let. Hrubá mzda těchto jedinců nesmí přesáhnout za předcházející kalendářní rok 1,3 násobek průměrného měsíčního příjmu. Jestliže jde o manžele, částka se dvojnásobí. Zahrnuje se zde také státní příspěvek, takzvaný státní bonifikace a příspěvek od banky. Oba tyto příspěvky se vyjadřují v procentuální míře a taky se na konkrétní rok udávají. Musíte, však doložit k čemu budou finance využity, tedy nemovitost, rekonstrukce, vypořádání manželů, výstavba.

Hotovost

Hotovost
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o obnos financí, jak mincí, tak bankovek v jakékoliv měně. Zcela běžně se hotovost používá v obchodním vztahu. Jinak se hotovosti říká také hotovostní platební styk. Někteří poskytovatelé nebankovních půjček nabízí formu vyplacení půjčky hotovostí. Lidově můžeme o hotovosti říct, že to jsou „peníze na ruku“.