Fixní úroková sazba

Fixní úroková sazba
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o úrokovou sazbu při úvěrech a ta se vůbec nemění, tedy přesněji po celou dobu fixace zůstává neměnná. Období fixace může být různě dlouhé a vzniká ve chvíli, kdy dojde k dohodě mezi bankou a klientem. Fixace trvá obyčejně od jednoho roku do dvaceti let. Nejčastěji se fixní úroková míra používá u hypoték.

Garance

Garance
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o stoprocentní záruku. Tu poskytuje banka či jakákoliv jiná finanční instituce a poskytuje ji při ujednávání smluvních podmínek. Za její pomoci má klient jistotu, že s jeho financemi se jedná spolehlivě.

Grant

Grant
Hodnocení článku

Finanční slovníkGrant je finanční podpora. Ta se uděluje na vyřešení dopředu zadaného úkolu a poskytuje se buďto jedinci nebo kolektivu. Peníze jsou nejčastěji udělovány při výzkumech nebo finančních analýzách.

Finská půjčka

Finská půjčka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o krátkodobou půjčku. Půjčují se v ní obvykle nižší částky a také je mnohem kratší doba splatnosti, obvykle 60 až 90 dní. Nejčastěji se poskytuje přes internet nebo přes telefon. Slouží k využití zejména ve chvílích nutnosti, kdy například potřebujete urychleně něco zaplatit, nebo Vám nezůstávají finance před výplatou. Bývá lehce dostupná a to pro všechny žadatele, není nutno potvrzení příjmu. Finskou půjčku obvykle půjčují společnosti nebankovního typu. Její nevýhoda? Vyšší zátěž úroky.

Financování

Financování
Hodnocení článku

Finanční slovníkZpůsob jak na konkrétní účel poskytnout finance, které jsou potřebné. Dotace z půjčky, tak funguje financování úvěru.

Finanční poradce

Finanční poradce
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o osobu fyzickou nebo právnickou. Tato osoba poskytuje konzultační a poradenskou činnost svým klientům. Poradenská a konzultační činnost musí být zcela nezávislá, na bázi širšího počtu produktů, které jsou na finančním trhu k dispozici. Finanční poradce nesmí spolu s touto prací vykonávat navíc také finanční zprostředkování.

Finanční poradce musí splňovat a dodržovat určitá kritéria pro svou odbornou způsobilost, která by měla být na tom nejvyšším stupni. Tyto kritéria jsou například nejvyšší dosažené vzdělání, požadována doba vykonané praxe, která se zaměřuje na finance a poradenství a samozřejmě také certifikát, který potvrzuje možnost vykonávat tuto pozici. Národní banka rovněž vydává k této činnosti povolení a nutný je zápis v Obchodním registru.

Exekuce

Exekuce
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o pověření vykonat výkon, o kterém rozhodne soud popřípadě jiná rozhodnutí. Souvisí to c jediným cílem, vymoci dlužnou částku a umořit tak pohledávku věřitele a to ve chvíli, kdy dlužník neplní své povinnosti. Vždy se tak činí až na základě exekučního rozhodnutí například rozhodnutí soudu, pojišťovny nebo daňového úřadu. Než se přistupuje k exekuci, je dlužník několikrát napomenut a upozorněn.

Eskontní úvěr

Eskontní úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o jeden z nejbezpečnějších a nejrozšířenějších typů směnkového úvěru. Jedná se zde o to, že banka odkoupí směnku od jejího majitele a to ještě předtím, než uplyne lhůta pro splatnost. Právně má banka umožněno, aby si srazila úrok, a úvěr se poskytuje ve výšce dané směnky, tedy přesně v její hodnotě. Za běžných okolností je zaplacen tento úvěr pomocí třetí osoby. Ten tak učiní namísto úvěrového dlužníka.

Eskont

Eskont
Hodnocení článku

Finanční slovníkProces, při kterém se kapitál mění na formu úvěru, a je ve formě nezaplacené pohledávky. Třetí osoba tuto pohledávku odkoupí a pohledávku ještě před koncem splatnosti a po sražení ode dne koupě pohledávky po datu splatnosti přebírá.

Dotace

Dotace
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o formu státní pomoci a má za účel zvýhodňovat příjemce při investování, zaměstnávání nebo splácení úvěru. Je to částka nenávratná a je vyjádřena v procentuální míře. Vyplácí se obyčejně paušálně a to přímo na příjemcův bankovní účet.