Hypoteční Banka

Hypoteční Banka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o banku, která se specializuje na poskytnutí hypotečních úvěrů nebo také úvěrů komunálních. Finanční zdroje tak obvykle tato banka získává pomoci prodeje hypotečních zástavních listů. Na nemovitosti, které jsou zapsány na zdejším území, může hypoteční banka nebo spořitelna poskytovat úvěr pouze ve chvíli, kdy sídlí na území České republiky.

Hypotéka pro mladé

Hypotéka pro mladé
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o hypotéku pro lidi do 35 let. Hrubá mzda těchto jedinců nesmí přesáhnout za předcházející kalendářní rok 1,3 násobek průměrného měsíčního příjmu. Jestliže jde o manžele, částka se dvojnásobí. Zahrnuje se zde také státní příspěvek, takzvaný státní bonifikace a příspěvek od banky. Oba tyto příspěvky se vyjadřují v procentuální míře a taky se na konkrétní rok udávají. Musíte, však doložit k čemu budou finance využity, tedy nemovitost, rekonstrukce, vypořádání manželů, výstavba.

Hotovost

Hotovost
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o obnos financí, jak mincí, tak bankovek v jakékoliv měně. Zcela běžně se hotovost používá v obchodním vztahu. Jinak se hotovosti říká také hotovostní platební styk. Někteří poskytovatelé nebankovních půjček nabízí formu vyplacení půjčky hotovostí. Lidově můžeme o hotovosti říct, že to jsou „peníze na ruku“.

Fixní úroková sazba

Fixní úroková sazba
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o úrokovou sazbu při úvěrech a ta se vůbec nemění, tedy přesněji po celou dobu fixace zůstává neměnná. Období fixace může být různě dlouhé a vzniká ve chvíli, kdy dojde k dohodě mezi bankou a klientem. Fixace trvá obyčejně od jednoho roku do dvaceti let. Nejčastěji se fixní úroková míra používá u hypoték.

Garance

Garance
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o stoprocentní záruku. Tu poskytuje banka či jakákoliv jiná finanční instituce a poskytuje ji při ujednávání smluvních podmínek. Za její pomoci má klient jistotu, že s jeho financemi se jedná spolehlivě.

Grant

Grant
Hodnocení článku

Finanční slovníkGrant je finanční podpora. Ta se uděluje na vyřešení dopředu zadaného úkolu a poskytuje se buďto jedinci nebo kolektivu. Peníze jsou nejčastěji udělovány při výzkumech nebo finančních analýzách.

Finská půjčka

Finská půjčka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o krátkodobou půjčku. Půjčují se v ní obvykle nižší částky a také je mnohem kratší doba splatnosti, obvykle 60 až 90 dní. Nejčastěji se poskytuje přes internet nebo přes telefon. Slouží k využití zejména ve chvílích nutnosti, kdy například potřebujete urychleně něco zaplatit, nebo Vám nezůstávají finance před výplatou. Bývá lehce dostupná a to pro všechny žadatele, není nutno potvrzení příjmu. Finskou půjčku obvykle půjčují společnosti nebankovního typu. Její nevýhoda? Vyšší zátěž úroky.

Financování

Financování
Hodnocení článku

Finanční slovníkZpůsob jak na konkrétní účel poskytnout finance, které jsou potřebné. Dotace z půjčky, tak funguje financování úvěru.

Finanční poradce

Finanční poradce
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o osobu fyzickou nebo právnickou. Tato osoba poskytuje konzultační a poradenskou činnost svým klientům. Poradenská a konzultační činnost musí být zcela nezávislá, na bázi širšího počtu produktů, které jsou na finančním trhu k dispozici. Finanční poradce nesmí spolu s touto prací vykonávat navíc také finanční zprostředkování.

Finanční poradce musí splňovat a dodržovat určitá kritéria pro svou odbornou způsobilost, která by měla být na tom nejvyšším stupni. Tyto kritéria jsou například nejvyšší dosažené vzdělání, požadována doba vykonané praxe, která se zaměřuje na finance a poradenství a samozřejmě také certifikát, který potvrzuje možnost vykonávat tuto pozici. Národní banka rovněž vydává k této činnosti povolení a nutný je zápis v Obchodním registru.

Exekuce

Exekuce
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o pověření vykonat výkon, o kterém rozhodne soud popřípadě jiná rozhodnutí. Souvisí to c jediným cílem, vymoci dlužnou částku a umořit tak pohledávku věřitele a to ve chvíli, kdy dlužník neplní své povinnosti. Vždy se tak činí až na základě exekučního rozhodnutí například rozhodnutí soudu, pojišťovny nebo daňového úřadu. Než se přistupuje k exekuci, je dlužník několikrát napomenut a upozorněn.