Eskontní úvěr

Eskontní úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o jeden z nejbezpečnějších a nejrozšířenějších typů směnkového úvěru. Jedná se zde o to, že banka odkoupí směnku od jejího majitele a to ještě předtím, než uplyne lhůta pro splatnost. Právně má banka umožněno, aby si srazila úrok, a úvěr se poskytuje ve výšce dané směnky, tedy přesně v její hodnotě. Za běžných okolností je zaplacen tento úvěr pomocí třetí osoby. Ten tak učiní namísto úvěrového dlužníka.

Eskont

Eskont
Hodnocení článku

Finanční slovníkProces, při kterém se kapitál mění na formu úvěru, a je ve formě nezaplacené pohledávky. Třetí osoba tuto pohledávku odkoupí a pohledávku ještě před koncem splatnosti a po sražení ode dne koupě pohledávky po datu splatnosti přebírá.

Dotace

Dotace
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o formu státní pomoci a má za účel zvýhodňovat příjemce při investování, zaměstnávání nebo splácení úvěru. Je to částka nenávratná a je vyjádřena v procentuální míře. Vyplácí se obyčejně paušálně a to přímo na příjemcův bankovní účet.

Domicil

Domicil
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to konkrétní místo, kde se dohodnutá splatnost určité směnky uskuteční. Jde o místo, kde banka sídlí jako součást směnkového vztahu.

Doba fixace úrokové sazby

Doba fixace úrokové sazby
Hodnocení článku

Finanční slovníkDoba, která je přesně časově vymezená a během jejího trvání poskytovatel úvěru poskytuje klientovi jednostrannou výšku úrokové sazby. Tu nemůže poskytovatel měnit.

Dlužník

Dlužník
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to fyzická či právnická osoba, která má povinnost uhradit dlužnou částku, kterou mu poskytla finanční instituce a to podle dopředu dohodnutých podmínek smlouvy. Dlužníkovi tak vzniká povinnost a to celý závazek splnit a to i včetně úroků, poplatků a také sankcí za opožděné platby. Konkrétní typ dlužníka vždy závisí od formy úhrady závazku.

Dluhopis

Dluhopis
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o cennou a právně potvrzenou listinu a v ní se dlužník váže k zaplacení přesné stanovené částky. Ty se stanovují podle dohodnutých podmínek, které se dohadují dopředu. Vždy se vystavuje za pomoci dlužníka a to je v těchto případech banka, podnik, stát nebo jakákoliv fyzická osoba. K vydání dluhopisu se váže kritérium a to takové, že je nutný zápis v Obchodním registru. Právo, které se spojuje s dluhopisem, je to, že majitel může požadovat splacení dlužné částky v pěnovitých hodnotách a také může požadovat vyplacené výnosů, které byly slíbeny.

Dlouhodobý úvěr

Dlouhodobý úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o půjčku účelovou, která je splatná společně s úroky a s určitými poplatky k speciálnímu datu a to o víc jak pět let. Většina hypoték se řadí mezi tyto dlouhodobé úvěry.

Disponibilní zůstatek

Disponibilní zůstatek
Hodnocení článku

Finanční slovníkCelkový objem finančních prostředků, tyto finance má klient k dispozici a může z nich libovolně čerpat. Zde jsou uvedeny i povolené debety, přesněji prostředky přečerpané na účtu a to je odlišuje od minimálního zůstatku. Díky těmto financím může klient uskutečňovat některé bankovní operaci. Například výběry, převody nebo vklady.

Derivát

Derivát
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o penězi ocenitelné závazky nebo právo. To se týká cenných papírů nebo závazek, který se odvádí od cenných papírů, úrokových měr, komodit, jiných majetkových hodnot nebo kurzových indexů. Označuje se tak finanční produkt, jehož cena se od cen podkladových aktiv odvozuje.