Degresivní splácení

Degresivní splácení
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to opak progresivního splácení. Soustředí se na maximální finanční zatížení a to v úvodní části splácení. Postupem času nabírá výška splátky klesající tendenci. A kdy se klienti k takovémuto splácení uchylují? Když je současná finanční situace příznivá. Díky tomu se splácí na určitou dobu vyšší částky. Nejčastěji se degresivní splácení využívá při hypotečním úvěru a forma splacení není úplně obvyklá.

Debet

Debet
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o slovo, kterým se vyjadřuje jakákoliv dluh, minusový zůstatek na účtu nebo dlužná částka.

Datum splatnosti

Datum splatnosti
Hodnocení článku

Finanční slovníkV něm se určuje vždy konkrétní den, ve kterém má dlužník povinnost uhradit částku, která byla dohodnuta ve smlouvě. Toto datum se určuje ještě předtím, než se podepíše smlouva.

Datosměnka

Datosměnka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to směnka, která je vystavována s datem splatnosti a to se vždy přesně stanovuje.

 

Cross Default

Cross Default
Hodnocení článku

Finanční slovníkTakto se označuje platební neschopnost dlužníka. Ten nemůže svůj dluh, který má vůči svému věřiteli, uhradit ve stanoveném terminu. Může jít o peněžní i nepeněžní závazek a ten vychází z podmínek, které byly dohodnuty. Když se smlouva podepisuje, jedná se o „prahové částce“. Ta zabraňuje tomu, aby se cross default objevil při malých částkách.

Consumer Finance Holding

Consumer Finance Holding
Hodnocení článku

Finanční slovníkTato finanční skupina působí na slovenském poli a má za úkol dohlížet nad společnostmi, které se zabývají půjčováním peněz na základě nebankovního systému, společnostmi, které poskytují prodej splátkový, společnostmi, které prodávají na leasing ojeté auta. Tato finanční skupina je v tuto chvíli majitel více obchodních značek. Například Triangl, Quatro, QuatroCar, Hypopůjčky, půjčková karta Žolík, Slovenské kreditní karty, Slovenská půjčovna, Dovolená karta nebo Autokarta. Všeobecná úvěrová banka je 100% vlastníkem akcií a taky je to hlavní akcionář.

Cesia

Cesia
Hodnocení článku

Finanční slovníkZnamená postoupení práva, pohledávky či nějaké věci. Vykonat se vykoná na základě jednoduché smlouvy v níž se právo, pohledávka či nějaká věc převádí z jedné osoby na tu druhou.

Ceník (sazebník poplatků)

Ceník (sazebník poplatků)
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o soupis všech současných poplatků za určité produkty. Ze zákona plyne, že musí být přehledný a také aktuální. A pro klienta by měl být dostupný ještě předtím, než podepíše svou smlouvu. Ceník musí být tak jako příloha pro každou smlouvu.

Cena

Cena
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o hodnotu dané věci, služby nebo produktu. Cena se vyjadřuje za pomoci finanční částky.

Celkové náklady na úvěr

Celkové náklady na úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkZde se zahrnují veškeré provize, daně, vrácené úroky a ostatní poplatky, které se spojují s poskytnutím půjčky. Tyto náklady musí klient zaplatit. Zahrnují se zde také náklady, které souvisí s doplňkovými službami. To může být penále, textové upozornění nebo například pojištění splácení.