Datosměnka

Datosměnka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to směnka, která je vystavována s datem splatnosti a to se vždy přesně stanovuje.

 

Cross Default

Cross Default
Hodnocení článku

Finanční slovníkTakto se označuje platební neschopnost dlužníka. Ten nemůže svůj dluh, který má vůči svému věřiteli, uhradit ve stanoveném terminu. Může jít o peněžní i nepeněžní závazek a ten vychází z podmínek, které byly dohodnuty. Když se smlouva podepisuje, jedná se o „prahové částce“. Ta zabraňuje tomu, aby se cross default objevil při malých částkách.

Consumer Finance Holding

Consumer Finance Holding
Hodnocení článku

Finanční slovníkTato finanční skupina působí na slovenském poli a má za úkol dohlížet nad společnostmi, které se zabývají půjčováním peněz na základě nebankovního systému, společnostmi, které poskytují prodej splátkový, společnostmi, které prodávají na leasing ojeté auta. Tato finanční skupina je v tuto chvíli majitel více obchodních značek. Například Triangl, Quatro, QuatroCar, Hypopůjčky, půjčková karta Žolík, Slovenské kreditní karty, Slovenská půjčovna, Dovolená karta nebo Autokarta. Všeobecná úvěrová banka je 100% vlastníkem akcií a taky je to hlavní akcionář.

Cesia

Cesia
Hodnocení článku

Finanční slovníkZnamená postoupení práva, pohledávky či nějaké věci. Vykonat se vykoná na základě jednoduché smlouvy v níž se právo, pohledávka či nějaká věc převádí z jedné osoby na tu druhou.

Ceník (sazebník poplatků)

Ceník (sazebník poplatků)
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o soupis všech současných poplatků za určité produkty. Ze zákona plyne, že musí být přehledný a také aktuální. A pro klienta by měl být dostupný ještě předtím, než podepíše svou smlouvu. Ceník musí být tak jako příloha pro každou smlouvu.

Cena

Cena
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o hodnotu dané věci, služby nebo produktu. Cena se vyjadřuje za pomoci finanční částky.

Celkové náklady na úvěr

Celkové náklady na úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkZde se zahrnují veškeré provize, daně, vrácené úroky a ostatní poplatky, které se spojují s poskytnutím půjčky. Tyto náklady musí klient zaplatit. Zahrnují se zde také náklady, které souvisí s doplňkovými službami. To může být penále, textové upozornění nebo například pojištění splácení.

Cash Flow

Cash Flow
Hodnocení článku

Finanční slovníkJinak také peněžní tok či oběh financí. Jde o rozdíl mezi příjmy a výdaji a to v určitém období, které si zvolíte. Slovo cash flow je nejčastěji spojován a užíván spolu s firmami a jejich příjmy a výdaji.

Brutto

Brutto
Hodnocení článku

Finanční slovníkToto slovo se nejvíce používá ve chvíli, kdy se mluví o příjmech. Hodinový plat a také i celý mzda se poskytuje brutto, tedy poskytuje se hrubá mzda. Slovo brutto v překladu znamená hrubý nebo také celkový.

Bonita klienta

Bonita klienta
Hodnocení článku

Finanční slovníkTa zkoumá klienta a jeho finanční stav. Zjišťuje, jestli je klient finančně stabilní a jaká je jeho ekonomická situace. Zda poměr příjmů a výdajů je v pořádku. To je pak rozhodující faktor při schvalování půjčky nebo úvěru.