Bonita Banky

Bonita Banky
Hodnocení článku

Finanční slovníkZde se zhodnocuje to, zda určitá banka umí a dokáže splňovat své závazky.

Bonita

Bonita
Hodnocení článku

Finanční slovníkO tom, jak dokážete plnit všechny své finanční pohledávky, informuje bonita. Na jejím základě se tak posuzuje Vaše schopnost splácet, zda jste schopni dostat úvěr, posuzuje Vaši finanční morálku a podobně.

Bonifikace

Bonifikace
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o speciální formu zvýhodnění, popřípadě jde o bonus pro klienta, který obdrží za to, že splní všechny podmínky, které jsou určené. Nejčastěji se jedná o slevy, příplatky nebo o prémie. Jako nejznámější se uvádí státní bonifikace při hypotéce mladých lidí nebo při novomanželské půjčce.

Blanko (Bianco) směnka

Blanko (Bianco) směnka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o oficiální směnku, která kryje dlužnou částku, která je podle zákonných podmínek vystavená. Když se tato směnka vydává, zcela záměrně se u ní neobjevují některé údaje, které jsou potřeba. Například je to výška dluhu. Jde o nejjednodušší formu ručení pro rozmanité úvěry. Když dlužník svůj dluh pravidelně nesplácí, pak banka vyplní bianco směnku a napíše aktuální dlužnou sumu. Za její pomoci začne banka svůj dluh vymáhat pomocí soudu.

Bezúročné období

Bezúročné období
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o období, během kterého klient neplatí žádné úroky z financí, které vyčerpá. Zároveň se však zaváže k tomu, že všechny peníze splatí a to v předem domluveném termínu. Vždy na začátku měsíce se bezúročné období začíná počítat a platí jen pro daný a určitý měsíc.

Běžný účet

Běžný účet
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o jeden z nejvíce rozšířených bankovních produktů. S běžným účtem může klient denně vykonávat běžné bankovní operace sám, aniž by k tomu potřebovat bankovního úředníka. Jako základní operace se považují převody peněž na jiný účet, vklad peněz na jiný účet. Jako základní se bere také trvalý příkaz a inkaso.

Běžný účet a každý jeho typ je připravený pro poskytování přístupu k vlastní hotovostním a bezhotovostním prostředkům a to na bázi denní. Je k dispozici pro fyzickou osobu a pro právnickou osobu. Hotovostní a bezhotovostní prostředky mohou být v běžné domácí měně nebo v jakékoliv jiné měně.

 

Bezhotovostní platební styk

Bezhotovostní platební styk
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o platební styk, který je uskutečňován na vzájemném vyúčtování nebo také převodem na bankovní účet. Nevyužívají se zde peníze hotové, ale depozitní, což jsou bankovní peníze. Uskutečnit jde například pomocí šeku, platební karty, inkasa nebo jako příkaz k úhradě. Tento platební styk je výhradně a pouze poskytován za pomoci různých bank. Mezi nimi tak dochází k transakcím.

Beneficient

Beneficient
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o fyzickou osobu, v jejíž prospěch je převeden nebo vystaven akreditiv. Může jít o jakéhokoliv příjemce platby či libovolné peněžní plnění, který prostředky má na své vlastní jméno. Slovo beneficient se odvozuje z anglického beneficiary. To znamená oprávněný.

Bankovní převod

Bankovní převod
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o přesun peněz mezi dvěma účty a je to bezhotovostní platební styk. Banka tento styk zahajuje ve chvíli, kdy dostane od oprávněné osoby příkaz. Osoba, která má oprávnění s účtem nakládat může tento bankovní převod udělat převodním příkazem na úhradu, platební kartou, inkasem či jiným platebním prostředkem.

Banka

Banka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o zapsanou právnickou osobu na území České republiky a zakládá se jako společnost akciová. Bance se umožňuje přijímat vklady a také dál poskytuje úvěry. Česká Národní banka uděluje na takovéto činnosti bance povolení. Jakmile banka získává bankovní povolení, může své portfolio činností rozšířit o obchodní činnosti jako například investiční služby, obchodování na vlastní účet, směnárnu, pojišťování klientů a podobně.