Co je to cash flow?

Co je to cash flow?
4.8 (95%) 4 Hlasování

Co je Cash FlowFinanční gramotnost se v České republice neustále zvyšuje a podvědomí o ní bývá stále lepší a lepší. I přesto existují lidé, kteří neznají základní finanční pojmy. Jedním z pojmů je i cash flow. Lidé jej možná už slyšeli, používá se v mnoha ekonomických a finančních diskuzích, jsou k vidění v mnoha článcích. Jenže, víte přesně, co se za tímto slovním pojmem skrývá? Co si pod ním představit? Existuje stále víc a víc lidí, kteří sice pojem znají, ale bohužel si pod tímto pojmem nedokážou nic bližšího představit. Pojem cash flow si v následujících řádcích přiblížíme.

Cash flow – co je to?

Cash flow nebo také peněžní tok je vlastně jednoduše řečeno příjem a výdej peněžních prostředků. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ukazuje cash flow za určité období, nejčastěji to bývá měsíc, čtvrtletí nebo rok. Pro podnikovou praxi je cash flow velmi důležitá veličina. O podniku totiž něco vypovídá. Přesně vypovídá o podniku to, zda je schopen generovat peníze. Při výběru a hodnocení investičních projektů je právě peněžní tok jedna z hlavních rozhodujících kritérií a zejména rozhoduje to, jestli je podnik vůbec schopný přinést nějaké peněžní prostředky. Existuje několik kategorií cash flow.

Investiční cash flow

Zde jsou zahrnuty především investiční výdaje. To znamená nákup budov, pozemků, strojů a podobně. Patří zde i výdaje, které souvisí s nákupem či s prodejem dlouhodobých aktiv. Téměř vždy se investiční cash flow objevuje téměř vždy záporné – nadbytek financí. Ty podnik vydělává běžnou činností. Investuje se do obnovy a rozvoje podniku.

Provozní cash flow

Jsou to finanční toky spojení s provozem podniku. Jde o výsledky provozní činnosti, změny dluhů u dodavatelů, změny zásob a podobně.

Cash flow z financování

To jsou příjmy a výdaje, které se spojují s vrácením nebo získáním zdrojů pro podnikání. Jsou to finance, které se získávají pomocí bankovních úvěrů a jejich splacení, splacení dluhopisů, výplat dividendů, emise dluhů a akcií a podobně. Může se objevovat v číslech kladných, ale i záporných. Může se také objevit nulové.

Cash flow je tedy pojem, se kterým se v rámci finanční gramotnosti můžeme setkat. Pro podporu finanční gramotnosti si můžete vyzkoušet i deskovou hru s názvem cash flow. Ta pomáhá rozvíjet povědomí o finanční gramotnosti. Hru mohou hrát jak dospělí tak i děti a přitom se finančně vzdělávat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.