Kategorie: Finanční slovník

Penále

Penále
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to sankční poplatek, který se účtuje věřitelům a to ve chvíli, kdy se poruší některé z podmínek, které byly ustanoveny smluvně. Ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou v každé smlouvě obsažené, se stanovuje jak důvod sankce, tak i samotná výška sankce. Stanovuje se za pozdní splátku nebo jiné nerespektování pravidel.

Online půjčka

Online půjčka
Hodnocení článku

Finanční slovníkTyp půjčky, kterou si klient může vyřídit sám pomocí internetu. Stačí k tomu jen vyplnit žádost a odeslat jí. Půjčka se vyřizuje přímo z pohodlí domova a díky rychlému schvalovacímu procesu jsou peníze k dispozici do pár hodin. Online půjčky jsou produkty, které poskytují jak banky, tak i nebankovní společnosti a to právě proto, že všem šetří čas.

Obchodní zástupce

Obchodní zástupce
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o profesionálního pracovníka, který svou činností informuje klienty s aktuálními produkty. Umí také dál vyjednávat o podmínkách a produkt svému klientovi poskytuje. Svou práci provádí nejčastěji v terénu, tedy s lidmi se neschází ve své kanceláři, ale chodí k nim domů nebo se spolu setkávají na různých dohodnutých místech. Nejčastěji je odměňován za své výsledky v podobě provizí.

Obchodní registr

Obchodní registr
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o seznam, kde jsou oficiálně zapsány všechny podnikatelské subjekty. Tento registr se vede na každém krajském soudu. Zápis je v Obchodním registru povinný pro osoby právnické, které podnikají a sídlí v České republice. Údaje se aktualizují pravidelně a všem občanům tak přináší základní informace o konkrétním subjektu a také o jeho činnostech.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Hodnocení článku

Finanční slovníkTo jsou ustanovené oficiální dokumenty, s jejichž pomocí se upravují všechny vazby, které mezi smluvními stranami vznikají. Musí být součástí každé smlouvy. Společnost, která tyto obchodní podmínky vytváří, musí svého klienta obeznámit s jakoukoliv jednou aktualizací a také tyto aktualizace zveřejnit na své stránce, musejí být k dispozici klientům. Toto ustanovení nařizuje přímo zákon. A co je součástí obchodních podmínek? Definice výrazů, způsoby vedení platebního příkazu, způsob placení bankovních služeb, způsob informování klientů o změnách, způsob vedení účtu.

Obchod

Obchod
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o proces, který spojuje různé účastníky trhu a to za jedním účelem. Vykonat určité komerční aktivity. Jedna ze stran poskytne předmět, zboží nebo službu té druhé. Druhá strana za daný předmět, zboží či službu je ochotná zaplatit a to formou, kterou si domluví obě strany. Obchod probíhá na základě dohody a finančního vyrovnání. Konkrétní podmínky si obě strany vždycky domluví společně.

Nominální úroková míra

Nominální úroková míra
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to běžná úroková míra, která se uvádí ve smlouvě nebo v úrokovém listě banky. Na rozdíl od reálné úrokové míry se zde neukazuje vliv inflace, která je očekávána. Je vyjádřitelná v procentech a také je to část hodnoty dluhu, kterou dlužník musí věřiteli zaplatit. Zároveň také se neurčuje pro to skutečné zhodnocování vkladů.

Netto

Netto
Hodnocení článku

Finanční slovníkVe finančním slovníku se toto slovo používá nejčastěji s příjmy. Netto znamená nižší příjem, tedy příjem očesaný o daň a o zdravotní a sociální pojištění. V doslovném překladu to znamená čistý.

Nerezidenti

Nerezidenti
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o jakoukoliv osobu, která má povinnost zaplatit všechny daňové poplatky, které v zahraničí vznikají. Rezident je fyzická osoba, která však trvalý pobyt a ani přechodný pobyt v České republice nemá. Může to být taky právnická osoba se sídlem mimo Českou republiku nebo také organizační složka se sídlem v cizině.

Nepovolené přečerpání

Nepovolené přečerpání
Hodnocení článku

Finanční slovníkDochází k němu tehdy, kdy klient na běžném účtu používá víc finančních prostředků, než má na svém účtu k dispozici. Dochází k němu poměrně lehce ve chvíli, kdy klient čerpá kontokorent. I když kontokorent umožňuje dostat se do mínusu a přečerpat určité prostředky, i tak je stále limit, který nemůže být překročen. Účtování různých poplatků, úroků popřípadě trvalé příkazy, to jsou faktory, které nejčastěji jsou viníky nepovoleného stavu. Ve chvíli úhrady tak měl klient na účtu nulu nebo záporný disponibilní zůstatek. Úroky z tohoto přečerpání a nepovoleného čerpání jsou mnohem vyšší než ve chvíli, když je přečerpání povoleno.