Kategorie: Finanční slovník

Nenávratný finanční příspěvek

Finanční slovníkJde o jakoukoliv finanční částku, která je příjemci poskytována po předložení projektu nebo záměru. Vypracovat tento projekt nebo záměr musí příjemce sám a musí to být schváleno odbornou komisí. Nevratný finanční příspěvek se vyplácí dle Smlouvy o poskytnutí nevratného finančního příspěvku a to ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů Evropské Unie.

Nebankovní registr klientských informací

Finanční slovníkNebankovní společnosti společnými silami stvořili nebankovní registr. Zde jsou ty nejdůležitější informace o klientech a také o tom, jak jsou schopni úvěr splácet. Když se tyto údaje sdružují, mají nebankovní společnosti prověřit bonitu klienta, serióznost, schopnost splácet. Mohou tak posoudit, zda je uzavření obchodu s klientem výhodné nebo není.

Nebankovní společnost

Finanční slovníkJe to společnost, která není banka. I tak však má povolení, aby mohla poskytovat jakékoliv úvěry v rámci finanční činnosti. Na českém trhu najdeme některé nebankovní společnosti, které jsou ustálené, a zná je mnoho lidí. Ty také poskytují kvalitní produkty a ke svým zákazníkům přistupují podobně jako banky, seriózně. Nebankovní půjčka je vyřízená velmi rychle, je lehce dostupná a peníze jsou obvykle na účtu hned.

Nebankovní půjčka

Finanční slovníkJedná se o půjčku, která je poskytována nebankovními společnosti. Bankovní a nebankovní půjčka se od sebe liší a to některými kritérii. Jako hlavní rozdíl můžeme vidět v doplňkových službách k produktu. Převažují nabídky nebankovních půjček, jelikož ty jsou dostupnější, nejsou tolik náročné na administrativu, jsou rychleji vyřízené, rychleji se dostane klient k penězům a jsou dostupnější pro klienta. Naproti všem výhodám, které nebankovní půjčky skýtají, mají velmi vysoké úroky a jsou půjčovány nižší částky.

Návratnost

Finanční slovníkOznačuje se tím příliv získaných finančních prostředků, které putují z investice. Uvádí se v ročních intervalech a jsou v procentuální míře.

Česká národní Banka (ČNB)

Finanční slovníkJde o centrální českou banku, která má za úkol vykonávat dozor nad činností ostatních bank, které v Česku působí, uděluje licence, dohlíží na obchodní praktiky bank, sleduje dění na českém trhu s financemi.

Nákup na splátky

Finanční slovníkSpeciální forma spotřebitelského úvěru účelového. Při této formě klient za produkt či službu neplatí celou částku ihned při přebírání. Financování je možno i bez hotovosti. Zaplatí se na úvod akontace, popřípadě část výsledné částky, která je vypočítávána v procentech. Produkt je po celou dobu splácení pronajat a to až do chvíle poslední splátky. Když se uhradí poslední splátka, převyšuje celková částku kupní cenu, kterou jste zaplatili.

Mimořádná splátka

Finanční slovníkMěsíční splátka může být kdykoliv a bez poplatků zvýšena a to o mimořádnou splátku. Ta snižuje úvěrové zatížení klienta a zároveň zvyšuje disponibilní částku.

Měsíční splátka

Finanční slovníkJde o pravidelnou splátku, dohodnutou smluvními podmínkami. Klient jí začíná splácet první měsíc po čerpání jakéhokoliv úvěru. Jedná se o částku, která je pevně stanovena a je uvedená ve smlouvě o úvěr, popřípadě je to procento vypočítané z úvěrového rámce. To obvykle, ale není častá forma splácení. Používá se obvykle při úvěrech revolvingových typů.

Překlenovací úvěr (meziúvěr)

Finanční slovníkÚvěrový produkt specifického rázu, který využívá stavební spoření a je poskytován klientem za účelem překlenutí finančního časového období do té doby, než bude klientovi přidělena celková suma na smlouvě o stavebním spoření. Klientovi, který využívá stavební spoření tak umožní, aby se dostal ke svým financím dříve a uskutečnil tak to, co potřebuje. I když se u tohoto úvěru poskytují méně výhodné podmínky. Přidělením cílové sumy se z tohoto produktu stává úvěr stavební. Překlenovací úvěr jde získat jen přes stavební spořitelny a je k tomu podmínka, mít smlouvu o stavebním spoření a také určitou částku mít naspořenou. Částka bývá závislá na jednotlivých druzích stavebních spoření.