Kategorie: Finanční slovník

Lombardní úvěr

Lombardní úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to úvěr, který se poskytuje na libovolné částky cenného movitého majetku. Obvykle to bývají cenné papíry, různé pohledávky, drahé kovy, vkladné knížky, vlastnická práva. Movitý majetek bývá při tomto typu úvěru předmětem zabezpečení proti možnému budoucímu nesplacení. Jedná se vždycky o úvěr krátkodobá a má přesně určené datum splatnosti. Schválen bývá ve výšce 60 – 80% celkové hodnoty majetku založeného.

Lineární splácení

Lineární splácení
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to způsob splácení, při němž se výše splátky postupně dostává dolů. Splácí se pravidelně, ale hodnota se mění. Takovéto splátky se skládají ze dvou složek ze splátky úroku a ze splátky jistiny. Splátka jistiny bývá během celého úvěru stále stejná, ale splátka úroků se při každé splátce o něco snižuje.

Lichva

Lichva
Hodnocení článku

Finanční slovníkNení obchodně korektní způsob půjčování financí. Úrokové sazby si lichváři stanovují velmi vysoké a nadhodnocené. V podstatě jde o zneužívání neznalost úvěrových podmínek. Poskytují ji lidé, kteří nejsou oficinálně zapsáni jako osoby poskytující úvěr. Tuto činnost mnozí z nich provozují nelegálně a pohybují se tak na hranici zákona, kdy nemají žádné právo takovéto půjčky poskytovat.

Leasing

Leasing
Hodnocení článku

Finanční slovníkLeasing je nejčastěji využíván při koupi auta a uzavírá se leasingová smlouva. Smlouva se odehrává mezi zákazníkem a pronajímatelem. Po uplynutí doby, která se ve smlouvě stanoví, má zákazník přednostní právo odkoupit danou věc za zůstatkovou cenu. Leasing je anglické slovo a znamená pronájem. Leasing je spjat se zaplacením akontace.

Kvintace

Kvintace
5 (100%) 1 Hlasování

Finanční slovníkJe to právoplatný doklad, který dokládá oficinální splacené celé dlužné částky, popřípadě její větší části. Vydává jej věřitel a dlužníkovi je odevzdává jako potvrzení, že proběhlo finanční plnění a to podle všech řádných pravidel. Kvintace by se obvykle měla uskutečnit při jakémkoliv splacení úvěru. Tedy i u těch úvěrů, kde to zákon nenařizuje.

Kontokorentní úvěr

Kontokorentní úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkNebo také kontokorent. Jde o speciální typ úvěru, který klient může čerpat na běžném účtu a to i při minusovém zůstatku. Maximální limit čerpání je vždycky domluven v bance a také je všechno smluvně ošetřené. Podmínka čerpání je vlastnění kontokorentního účtu. A to obvykle je běžný účet, který má tuto výhodu čerpání do mínusu.

Konsolidační úvěr

Konsolidační úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkPři tomto úvěru se slučují minimálně dvě půjčky do půjčky jedné. Účel je dostat se k lepším smluvním podmínkám a ulehčit si tak splacení. Z pohledu klienta jde o nejvýhodnější úvěr, nové nastavené (výška splátek, úroky) nemusí vždycky nutně přinést úsporu od nastavení všech starších splátek, které byly nastaveny ještě před konsolidací půjček. Klient se za pomoci konsolidace dostává k nižší částce a bude mít další finanční prostředky, jeho zatížení půjčkami se nijak nesnižuje. Považuje se za takový typ úvěrů úvěr jakýkoliv, který je využívaný na platbu úvěru jiných.

Komunální úvěr

Komunální úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkMezi ně patří dlouhodobé úvěry s dobou splacení od 4 měsíců do 30 let. Musí být vždycky zabezpečen a to záložním právem k majetku obce nebo k majetku vyššího územního celku. Jeho poskytování je pouze za účelem nabytí tuzemských nemovitostí popřípadě jejich údržby, změny dokončených staveb s možností využití pro veřejnoprávní účel nebo pro výstavby.

Kapitál

Kapitál
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o uměle vytvořené aktiva a ty jsou dál schopny generovat další hodnoty. Kapitálem mohou být výrobní i investiční faktory. Ty můžeme znát jako statky kapitálové. Peněžní kapitál, ten drží bankovní instituce. A do oběhu se dostávají za pomoci úvěru a mají cíl vytvořit zisk a na zisku víc profitovat. Kapitál je také ve formě cenných papírů. S jejich pomoci se vlastníkům poskytuje příjem a to buďto v dividendách nebo v úrocích.

Insolventnost

Insolventnost
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o nemožnost nebo neschopnost svůj dluh uhradit ve správném termínu. Je jedno o jakou organizaci se jedná, dodavatelé, státní rozpočet, úvěrová banka a podobně. Dlužník nemá na účtu dostatek financí v termínu splatnosti. To je platební neschopnost.