Dluhopis

Dluhopis
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o cennou a právně potvrzenou listinu a v ní se dlužník váže k zaplacení přesné stanovené částky. Ty se stanovují podle dohodnutých podmínek, které se dohadují dopředu. Vždy se vystavuje za pomoci dlužníka a to je v těchto případech banka, podnik, stát nebo jakákoliv fyzická osoba. K vydání dluhopisu se váže kritérium a to takové, že je nutný zápis v Obchodním registru. Právo, které se spojuje s dluhopisem, je to, že majitel může požadovat splacení dlužné částky v pěnovitých hodnotách a také může požadovat vyplacené výnosů, které byly slíbeny.

Dlouhodobý úvěr

Dlouhodobý úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o půjčku účelovou, která je splatná společně s úroky a s určitými poplatky k speciálnímu datu a to o víc jak pět let. Většina hypoték se řadí mezi tyto dlouhodobé úvěry.

Disponibilní zůstatek

Disponibilní zůstatek
Hodnocení článku

Finanční slovníkCelkový objem finančních prostředků, tyto finance má klient k dispozici a může z nich libovolně čerpat. Zde jsou uvedeny i povolené debety, přesněji prostředky přečerpané na účtu a to je odlišuje od minimálního zůstatku. Díky těmto financím může klient uskutečňovat některé bankovní operaci. Například výběry, převody nebo vklady.

Derivát

Derivát
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o penězi ocenitelné závazky nebo právo. To se týká cenných papírů nebo závazek, který se odvádí od cenných papírů, úrokových měr, komodit, jiných majetkových hodnot nebo kurzových indexů. Označuje se tak finanční produkt, jehož cena se od cen podkladových aktiv odvozuje.

Degresivní splácení

Degresivní splácení
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to opak progresivního splácení. Soustředí se na maximální finanční zatížení a to v úvodní části splácení. Postupem času nabírá výška splátky klesající tendenci. A kdy se klienti k takovémuto splácení uchylují? Když je současná finanční situace příznivá. Díky tomu se splácí na určitou dobu vyšší částky. Nejčastěji se degresivní splácení využívá při hypotečním úvěru a forma splacení není úplně obvyklá.

Debet

Debet
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o slovo, kterým se vyjadřuje jakákoliv dluh, minusový zůstatek na účtu nebo dlužná částka.

Datum splatnosti

Datum splatnosti
Hodnocení článku

Finanční slovníkV něm se určuje vždy konkrétní den, ve kterém má dlužník povinnost uhradit částku, která byla dohodnuta ve smlouvě. Toto datum se určuje ještě předtím, než se podepíše smlouva.

Datosměnka

Datosměnka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to směnka, která je vystavována s datem splatnosti a to se vždy přesně stanovuje.

 

Cross Default

Cross Default
Hodnocení článku

Finanční slovníkTakto se označuje platební neschopnost dlužníka. Ten nemůže svůj dluh, který má vůči svému věřiteli, uhradit ve stanoveném terminu. Může jít o peněžní i nepeněžní závazek a ten vychází z podmínek, které byly dohodnuty. Když se smlouva podepisuje, jedná se o „prahové částce“. Ta zabraňuje tomu, aby se cross default objevil při malých částkách.

Consumer Finance Holding

Consumer Finance Holding
Hodnocení článku

Finanční slovníkTato finanční skupina působí na slovenském poli a má za úkol dohlížet nad společnostmi, které se zabývají půjčováním peněz na základě nebankovního systému, společnostmi, které poskytují prodej splátkový, společnostmi, které prodávají na leasing ojeté auta. Tato finanční skupina je v tuto chvíli majitel více obchodních značek. Například Triangl, Quatro, QuatroCar, Hypopůjčky, půjčková karta Žolík, Slovenské kreditní karty, Slovenská půjčovna, Dovolená karta nebo Autokarta. Všeobecná úvěrová banka je 100% vlastníkem akcií a taky je to hlavní akcionář.