Kategorie: Finanční slovník

Co je rozhodčí doložka a její neplatnost

Finanční slovníkPokud budeme hovořit o spotřebitelských úvěrech, vyskytuje se upozornění na použití rozhodčí doložky. Co však rozhodčí doložka znamená pro dlužníka samotného a na co dávat pozor?

Směnak

Finanční slovníkJde o cenný papír, který obsahuje zákonem předepsané náležitosti. Právoplatný majitel má tak právo na peněžní pohledávky, které jsou ve směnce uvedené a to vůči dlužníkovi, který má na této listině napsáno své závazné vyhlášení, které je stvrzeno jeho podpisem.

Musí být napsána v přesné formě a taky by v sobě měla mít konkrétní údaje.

Seznam Hypotečních bank

Finanční slovníkJedná se o oficinální seznam všech českých bank, které pro své klienty mají hypoteční úvěry. Seznam je veřejně přístupný.

Smluvní podmínky

Finanční slovníkUstanovují se prodejcem a jsou zapsané ve smlouvě. Určují se zde všechny potřebné náležitosti, které se týkají vztahu obchodních. Klient musí být obeznámen s těmito podmínkami a to ještě před samotným podepsáním smlouvy. Je povinné ze zákona, aby klient všemu porozuměl a poté také souhlasil za pomoci podpisu.

Záložní právo

Finanční slovníkJde o právo banky či jiné finanční instituce k cizímu majetku. To je předmětem jistoty při poskytování úvěry, kdy úvěr vyžaduje záložní právo. Je vždy na určitý majetek a do příslušného katastru nemovitostí se zapisuje. A kdy se vymaže? Až tehdy, kdy se ukončí splacení úvěru.

Věřiteli to umožňuje získávat takový zastavený majetek a to ve chvíli, kdy se platební schopnost poruší. Jde o náhradu finanční škody, která věřiteli vzniká.

Zabezpečení úvěru

Finanční slovníkDíky němu si věřitel minimalizuje finanční ztráty v případě, že by klient nebyl schopen uhradit splátky podle podmínek, které byly dohodnuty. Věřitel díky tomuto zabezpečení může uplatňovat své právo na náhradu vůči dlužníkovi, popřípadě vůči třetí osobě, která se za včasné splacení zaručila.

Je možné zajistit jej finančně. Častěji se však jedná o zabezpečení nefinanční. To se vykoná zejména za pomoci nemovitosti, cenných papírů nebo práv.

Výdaje

Finanční slovníkJde o jakékoliv náklady, které se spojují s finančním chodem. Jde například o platbu za produkty, za služby nebo za spotřební zboží. Výdaje se spojují také s nákupem majetku.

Vinkulace

Finanční slovníkJde o blokaci finančních prostředků, které jsou na účtu v bance. Blokace je ve prospěch banky či jiné finanční společnosti. Jde o plnění ve prospěch klienta.

Věřitel

Finanční slovníkVěřitel je člověk, který poskytuje dlužníkovi finanční prostředky. Dohoduje se také výška dluhu, splacení dluhu a podobně. Věřitel nemusí být nutně jen banka, ale i jakákoliv osoba fyzická nebo právnická. Ta úvěr poskytuje v rámci své činnosti obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Úvěrový registr

Finanční slovníkSeznam základních informací, které objasňují platební způsobilost klientů bank a taky nebankovních institucí. Klienti musejí být zapsáni v tomto registru. U schvalovacího proces si věřitel, který úvěr poskytuje, ověří, jakou má klient ekonomickou bonitu, zda nemá jiné dluhy, jestliže má správnou platební morálku. Slouží všem poskytovatelům a je to vlastně pro ně pomocný nástroj, díky kterému se orientují.