Category - Finanční slovník

Finanční slovník

Směnak

Jde o cenný papír, který obsahuje zákonem předepsané náležitosti. Právoplatný majitel má tak právo na peněžní pohledávky, které jsou ve směnce uvedené a to vůči dlužníkovi, který má na této listině...

Finanční slovník

Smluvní podmínky

Ustanovují se prodejcem a jsou zapsané ve smlouvě. Určují se zde všechny potřebné náležitosti, které se týkají vztahu obchodních. Klient musí být obeznámen s těmito podmínkami a to ještě před...

Finanční slovník

Záložní právo

Jde o právo banky či jiné finanční instituce k cizímu majetku. To je předmětem jistoty při poskytování úvěry, kdy úvěr vyžaduje záložní právo. Je vždy na určitý majetek a do příslušného katastru...

Finanční slovník

Zabezpečení úvěru

Díky němu si věřitel minimalizuje finanční ztráty v případě, že by klient nebyl schopen uhradit splátky podle podmínek, které byly dohodnuty. Věřitel díky tomuto zabezpečení může uplatňovat své právo...

Finanční slovník

Výdaje

Jde o jakékoliv náklady, které se spojují s finančním chodem. Jde například o platbu za produkty, za služby nebo za spotřební zboží. Výdaje se spojují také s nákupem majetku.

Finanční slovník

Vinkulace

Jde o blokaci finančních prostředků, které jsou na účtu v bance. Blokace je ve prospěch banky či jiné finanční společnosti. Jde o plnění ve prospěch klienta.

Finanční slovník

Věřitel

Věřitel je člověk, který poskytuje dlužníkovi finanční prostředky. Dohoduje se také výška dluhu, splacení dluhu a podobně. Věřitel nemusí být nutně jen banka, ale i jakákoliv osoba fyzická nebo...

Finanční slovník

Úvěrový registr

Seznam základních informací, které objasňují platební způsobilost klientů bank a taky nebankovních institucí. Klienti musejí být zapsáni v tomto registru. U schvalovacího proces si věřitel, který...