NOVINKY

Finanční slovník

Bankovní převod

Jde o přesun peněz mezi dvěma účty a je to bezhotovostní platební styk. Banka tento styk zahajuje ve chvíli, kdy dostane od oprávněné osoby příkaz. Osoba, která má oprávnění s účtem nakládat může...

Finanční slovník

Banka

Jde o zapsanou právnickou osobu na území České republiky a zakládá se jako společnost akciová. Bance se umožňuje přijímat vklady a také dál poskytuje úvěry. Česká Národní banka uděluje na takovéto...

Finanční slovník

Avalový úvěr

Ve chvíli kdy se dlužník dostává do finančních problémů, se banka zaručuje za svého klienta a uhrazuje tak dluhy vůči třetí osobě. Banka je tak rázem plnohodnotným ručitelem pro svého klienta a...

Finanční slovník

Anuita

Jde o pravidelnou platbu dluhu. Tato plata probíhá ve stejných opakujících se termínech. Nejběžnější jsou termíny měsíční, čtvrtletní nebo roční. Jinak se anuitě říká také anuitní splátka. Sestavuje...

Finanční slovník

Americká hypotéka

Je speciální úvěrový produkt, který se od běžných hypoték liší a to tím, že je sjednán bezúčelně. To tedy v podstatě znamená, že ve finančním institutu nemusíte sdělovat, na co konkrétně hodláte úvěr...

Finanční slovník

Akreditiv

Jde o písemnou bankovní záruku, která se na vyžádání poskytuje prodejci. Musí být poskytnuta podle informací kupujícího a to na splacení určité finanční částky do smluvené doby splatnosti. Tato doba...

Finanční slovník

Akontace

Akontace je první zálohová splátka, kterou klient musí zaplatit před uskutečněním dodávky produktu či služby. Zálohu může klient zaplatit při podpisu smlouvy nebo dříve než bude dodávka doručena...

Finanční slovník

Akceptovaná směnka

Akceptant neboli osoba, která přijala cizí směnku a akceptovala její závazky a stává se přímým dlužníkem. Tímto potvrzuje, že splatí směnku v dohodnuté lhůtě.

Finanční slovník

Akceptační úvěr

Se používá, ve spojení se směnkou. Banka akceptuje směnku, která je vystavená klientem a to na částku a na dohodnutou lhůtu. Banka v tomto úvěru nevydává platební prostředky, ale garantuje zaplacení...