Akreditiv

Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o písemnou bankovní záruku, která se na vyžádání poskytuje prodejci. Musí být poskytnuta podle informací kupujícího a to na splacení určité finanční částky do smluvené doby splatnosti. Tato doba splatnosti je dohodnutá dopředu. Akreditiv má více forem a využívají se jak v tuzemském tak i v zahraničním obchodování. Jako základ se berou peněžní akreditivy a dokumentární akreditivy. Platby se obvykle platí v hotovosti a jsou rozdělené na několik splátek.

Akontace

Hodnocení článku

Finanční slovníkAkontace je první zálohová splátka, kterou klient musí zaplatit před uskutečněním dodávky produktu či služby. Zálohu může klient zaplatit při podpisu smlouvy nebo dříve než bude dodávka doručena. Výše zálohové částky se odvíjí v procentech z celkové částky, dle smlouvy. U leasingu nebo úvěru se může akontace nazývat „nultá splátka“.

Akceptovaná směnka

Hodnocení článku

Finanční slovníkAkceptant neboli osoba, která přijala cizí směnku a akceptovala její závazky a stává se přímým dlužníkem. Tímto potvrzuje, že splatí směnku v dohodnuté lhůtě.

Akceptační závazek

Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to úplný závazek banky honorovat směnku ještě v době splatnosti.

Akceptační úvěr

Hodnocení článku

Finanční slovníkSe používá, ve spojení se směnkou. Banka akceptuje směnku, která je vystavená klientem a to na částku a na dohodnutou lhůtu. Banka v tomto úvěru nevydává platební prostředky, ale garantuje zaplacení závazku dle směnky. Pokud klient nestihne a nesloží peníze, mění se úvěr závazkový na úvěr peněžní