Anuita

Finanční slovníkJde o pravidelnou platbu dluhu. Tato plata probíhá ve stejných opakujících se termínech. Nejběžnější jsou termíny měsíční, čtvrtletní nebo roční. Jinak se anuitě říká také anuitní splátka. Sestavuje se z dvou složek, ze splátky jistiny a ze splátky úroku. Průběh splacení má vliv na podíl úroků a podíl jistiny. Klesá podíl úroků a zvyšuje se podíl jistiny avšak po celou dobu splacení je částka pevně stanovená a nemění se.

Americká hypotéka

Finanční slovníkJe speciální úvěrový produkt, který se od běžných hypoték liší a to tím, že je sjednán bezúčelně. To tedy v podstatě znamená, že ve finančním institutu nemusíte sdělovat, na co konkrétně hodláte úvěr použít. U Americké hypotéky se také objevuje ručení nemovitostí a to bez dalšího zajištění. Na rozdíl od běžných spotřebitelských úvěrů má nižší úrokovou sazbu a svým klientům nabízí delší dobu splacení a vyšší sumu při žádosti o úvěr. A jaké jsou nevýhody? Vyšší poplatky za vyřízení dokumentů za znalecké posudky a také za katastr nemovitostí.

Akreditiv

Finanční slovníkJde o písemnou bankovní záruku, která se na vyžádání poskytuje prodejci. Musí být poskytnuta podle informací kupujícího a to na splacení určité finanční částky do smluvené doby splatnosti. Tato doba splatnosti je dohodnutá dopředu. Akreditiv má více forem a využívají se jak v tuzemském tak i v zahraničním obchodování. Jako základ se berou peněžní akreditivy a dokumentární akreditivy. Platby se obvykle platí v hotovosti a jsou rozdělené na několik splátek.

Akontace

Finanční slovníkAkontace je první zálohová splátka, kterou klient musí zaplatit před uskutečněním dodávky produktu či služby. Zálohu může klient zaplatit při podpisu smlouvy nebo dříve než bude dodávka doručena. Výše zálohové částky se odvíjí v procentech z celkové částky, dle smlouvy. U leasingu nebo úvěru se může akontace nazývat „nultá splátka“.

Akceptovaná směnka

Finanční slovníkAkceptant neboli osoba, která přijala cizí směnku a akceptovala její závazky a stává se přímým dlužníkem. Tímto potvrzuje, že splatí směnku v dohodnuté lhůtě.

Akceptační závazek

Finanční slovníkJe to úplný závazek banky honorovat směnku ještě v době splatnosti.

Akceptační úvěr

Finanční slovníkSe používá, ve spojení se směnkou. Banka akceptuje směnku, která je vystavená klientem a to na částku a na dohodnutou lhůtu. Banka v tomto úvěru nevydává platební prostředky, ale garantuje zaplacení závazku dle směnky. Pokud klient nestihne a nesloží peníze, mění se úvěr závazkový na úvěr peněžní