Cesia

Cesia
Hodnocení článku

Finanční slovníkZnamená postoupení práva, pohledávky či nějaké věci. Vykonat se vykoná na základě jednoduché smlouvy v níž se právo, pohledávka či nějaká věc převádí z jedné osoby na tu druhou.

Ceník (sazebník poplatků)

Ceník (sazebník poplatků)
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o soupis všech současných poplatků za určité produkty. Ze zákona plyne, že musí být přehledný a také aktuální. A pro klienta by měl být dostupný ještě předtím, než podepíše svou smlouvu. Ceník musí být tak jako příloha pro každou smlouvu.

Cena

Cena
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o hodnotu dané věci, služby nebo produktu. Cena se vyjadřuje za pomoci finanční částky.

Celkové náklady na úvěr

Celkové náklady na úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkZde se zahrnují veškeré provize, daně, vrácené úroky a ostatní poplatky, které se spojují s poskytnutím půjčky. Tyto náklady musí klient zaplatit. Zahrnují se zde také náklady, které souvisí s doplňkovými službami. To může být penále, textové upozornění nebo například pojištění splácení.

Cash Flow

Cash Flow
Hodnocení článku

Finanční slovníkJinak také peněžní tok či oběh financí. Jde o rozdíl mezi příjmy a výdaji a to v určitém období, které si zvolíte. Slovo cash flow je nejčastěji spojován a užíván spolu s firmami a jejich příjmy a výdaji.

Brutto

Brutto
Hodnocení článku

Finanční slovníkToto slovo se nejvíce používá ve chvíli, kdy se mluví o příjmech. Hodinový plat a také i celý mzda se poskytuje brutto, tedy poskytuje se hrubá mzda. Slovo brutto v překladu znamená hrubý nebo také celkový.

Bonita klienta

Bonita klienta
Hodnocení článku

Finanční slovníkTa zkoumá klienta a jeho finanční stav. Zjišťuje, jestli je klient finančně stabilní a jaká je jeho ekonomická situace. Zda poměr příjmů a výdajů je v pořádku. To je pak rozhodující faktor při schvalování půjčky nebo úvěru.

Bonita Banky

Bonita Banky
Hodnocení článku

Finanční slovníkZde se zhodnocuje to, zda určitá banka umí a dokáže splňovat své závazky.

Bonita

Bonita
Hodnocení článku

Finanční slovníkO tom, jak dokážete plnit všechny své finanční pohledávky, informuje bonita. Na jejím základě se tak posuzuje Vaše schopnost splácet, zda jste schopni dostat úvěr, posuzuje Vaši finanční morálku a podobně.

Bonifikace

Bonifikace
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o speciální formu zvýhodnění, popřípadě jde o bonus pro klienta, který obdrží za to, že splní všechny podmínky, které jsou určené. Nejčastěji se jedná o slevy, příplatky nebo o prémie. Jako nejznámější se uvádí státní bonifikace při hypotéce mladých lidí nebo při novomanželské půjčce.