Co je to lichva? Dávejte si pozor!

Co je to lichva? Dávejte si pozor!
4.2 (84%) 5 Hlasování

Jak na exekuceCo je lichva si následně vysvětlíme v následujícím článku. Lichva je velmi nežádoucí, nejčastěji se s ní máme možnost setkat v podobě půjčení peněz na vysoký úrok. Na lichvu narazíme často u poskytovatelů půjček, kteří jsou pochybní a své klienty hledají pomocí internetu, inzerátu, na papírových letácích či v obchodech na nástěnce. Nemusí se jednat úplně o lichvu a i tak není taková půjčka vůbec výhodná. Pokud můžete, raději si vůbec nepůjčujte. Když je však situace tíživá a vy musíte, obraťte se na banku.

A kdy jde skutečně o lichvu?

Lichva jako taková má dva znaky, podle nich lichvu poznáme. Hrubý nepoměr vzájemného plnění je prvním ze znaků. Znamená to u půjček nehorázně vysoký úrok. A jaká výše to je? To je velmi těžké říci, zákon totiž nemá určenou určitou hranici. Každý případ jednotlivě soud zkoumá. Kromě výše úroku přihlíží k dalším okolnostem. Jako indicie může sloužit výše úroku, která je poskytnutá bankami. Jako hrubý nepoměr vzájemného plnění můžeme označit situaci, kdy úrok ve smlouvě přesahuje dvojnásobný úrok, který za podobných podmínek požadují po klientovi banky. Ve chvíli, kdy jsou úroky přesaženy čtyřnásobně, nepochybně se jedná o hrubý nepoměr.

Situace, kdy dlužník, který se při uzavírání smlouvy nacházel v určité tísni, lehkomyslnosti, nezkušenosti, rozumové slabosti nebo rozrušení a věřitel, který půjčku poskytl, o tom věděl, je brána jako druhý znak lichvy. Nejedná se o lichvu ve chvíli, kdy se v žádném tomto stavu dlužník nenachází! Když dojde na soud, dlužník musí být schopen takovou skutečnost dokázat.

Takto se popisují stavy:

Rozumová slabost znamená, že dotyčný nerozpozná a dál myšlenkově nezpracuje hodnotu vzájemného plnění. Za příčinu považujeme nedostatek intelektu, opožděný vývoj, který se může projevovat zejména neschopností logicky myslet a také to mohou být různé psychické a duševní poruchy.

Jako tíseň označíme situaci, která je tíživá pro poškozeného nebo i pro jiné osoby. Tuto tíseň mohou pociťovat poškození jako svou vlastní a je způsobena naléhavou potřebou, kterou nemůže vlastními silami poškozený uspokojit. Jde často o finanční problémy. Například nesplacení dluhu může mít velké majetkové problémy pro poškozeného.

Nezkušenost pramení nejčastěji z nízkého nebo naopak z vysokého věku. Dotyčný nezná obvyklé ceny a také nezná obchodní prostředí.

Nereálné uvážení celé situace spojené s neuvědoměním si dosahu a rozsahu vlastního jednání, tak se projevuje lehkomyslnost. Ta je často zapříčiněna nedostatkem informací o možných rizicích, které s tímto rozhodnutím souvisí.

Prudké hnutí mysli, které vyvolává událost jako úmrtí v rodině, tak se popisuje rozrušení. Prudké hnutí mysli se objeví ihned po události a poškozeného to zasáhne natolik, že není schopen plně zvážit hodnotu vzájemného plnění.

Důsledky uzavřené lichevní smlouvy?

Splní-li se oba znaky, jde o lichvu a smlouva je od začátku neplatná a to kvůli rozporu s dobrými mravy. Strany jsou povinny vrátit si všechna plnění, které si na základě smlouvy poskytly. Věřitel také nemá právo dlužníka pokutovat. Když se však nesplní jeden ze znaků, lichva to není a smlouva tak s největší pravděpodobností bude platit.

Ty nejzávažnější případy mohou být kvalifikovány jako trestný čin a věřiteli hrozí test odnětí svobody. I zde je nutno splnit oba znaky. Výše úroku musí být minimálně 70% z půjčené částky ročně. Dokázat skutečnost, že se dlužník nacházel v některém z popsaných stavů a věřitel si to uvědomoval, je náročnější.

Co znamená RPSN, úrok z prodlení a smluvní pokuta?

Úrok není jediná věc, kterou poměřujeme nepoměr vzájemného plnění. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) má pro dlužníka vyšší vypovídající hodnotu. Ta bývá o něco vyšší než úrok. V RPSN jsou obsažené veškeré poplatky, které se s půjčkou pojí. RPSN však nezahrnují poplatky za porušení smlouvy. To je například úrok z prodlení a smluvní pokuta.

Nesplatí-li dlužník dluh včas, kromě běžného úroku vznikne věřiteli ze zákona nárok na úrok z prodlení. Výši stanovuje právní předpis. Nyní je úrok z prodlení ve výši 7,05% ročně z částky, kterou dlužíte. Každé pololetí se výše mění a to podle výši repo sazby České národní banky.

Smluvní pokuta však ve smlouvě sjednaná být musí. Maximum v zákoně není stanoveno, lze však říct, že výše 0,5% denně je v normě, 1% už ne. 10,5% denně je však docela dost (u dlužné částky 100.000,- by za týden smluvní pokuta byla 3500,-). Smlouvy proto pročítejte pečlivě a zvláště se zastavte u odstavců, které se týkají smluvních pokut. 10,5% denně je celkem hodně (při dluhu 100.000 Kč se jen smluvní pokuta za týden dostane na 3500 Kč). Proto je nutné pečlivě číst každou smlouvu, především pak to, co se týká smluvních pokut! Když ve smlouvě pokuta není sjednaná, tak věřitel nemá nárok na zaplacení.

Kdo usuzuje, že se jedná o lichvu?

Když si myslíte, že jste uzavřeli smlouvu lichevní, není to pro vás pokyn přestat platit. Když se spletete, může mít váš postup velmi devastující následky. Až soud posoudí, jestli je smlouva lichva nebo není. I finanční arbitr může od druhé poloviny roku 2011 rozhodovat ve sporech, které se týkají spotřebitelských půjček. Rychlé vyřízení, bezplatnost a také neformálnost, to jsou hlavní výhody finančního arbitru. Pokud si myslíte, že jste spadli do spárů lichváře, bezprostředně se obraťte na poradnu, pomocí stránek www.finarbitr.cz finančního arbitra.

Máte nějaké zkušenosti s lichvou? Pokud ano budeme rádi, když se podělíte o své zkušenosti do komentářů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.