Insolventnost

Insolventnost
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o nemožnost nebo neschopnost svůj dluh uhradit ve správném termínu. Je jedno o jakou organizaci se jedná, dodavatelé, státní rozpočet, úvěrová banka a podobně. Dlužník nemá na účtu dostatek financí v termínu splatnosti. To je platební neschopnost.

Hypoteční zástavní list (HZL)

Hypoteční zástavní list (HZL)
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o typ dluhopisu, který je specifický. Jako dlužník je vždy hypoteční banka. Vydat vůbec tento typ dluhopisu mohou pouze banky s povolením, které je právoplatně uděleno od Národní banky. Hodnota zástavních listů a také jejich poměrný výnos jsou pokryté pohledávkami z hypotečních úvěrů. Popřípadě zlomkovými částmi z takovýchto pohledávek. Prodej hypotečních zástavních listů získává finance a z nich pak banka může pro své klienty financovat hypoteční úvěry.

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o dlouhodobý úvěr. Je vyplácen za účelem nabytí, rekonstrukce nebo výstavby nemovitosti. Hypoteční úvěr a jeho splacení musí být vždy zajištěný záložním právem k nemovitosti. A to včetně celého příslušenství spojeného s poskytnutím úvěru. Hypoteční úvěr je možno získat ve výšce hodnoty maximálně 70%. Ve chvíli, kdy jej nekombinujeme s úvěrem spotřebitelským a není schválen jako úvěr kombinovaný se stejnými sazbami úroku. Poskytovat tento druh úvěru mohou banky, které mají licenci, kterou uděluje Národní banka. Splatnost bývá obvykle od 4 do 30 let.

Hypoteční správce

Hypoteční správce
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o osobu, která provádí dozor nad probíhajícím hypotečním obchodem a to přesně podle zákona o bankách. Má na starosti taky dohled nad vydáváním hypotečních zástavních listů a nad jejich následným prodejem. Osoba odborně způsobilá, bezúhonná, fyzická osoba může být hypotečním správcem. Do této funkce jsou lidé dosazování a to Národní banka. Hypoteční banka musí hypotečnímu správci umožnit vykonávat jeho práci a také s ním spolupracovat. A to po celou dobu, kdy hypoteční správce provádí dozor.

Hypoteční Banka

Hypoteční Banka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o banku, která se specializuje na poskytnutí hypotečních úvěrů nebo také úvěrů komunálních. Finanční zdroje tak obvykle tato banka získává pomoci prodeje hypotečních zástavních listů. Na nemovitosti, které jsou zapsány na zdejším území, může hypoteční banka nebo spořitelna poskytovat úvěr pouze ve chvíli, kdy sídlí na území České republiky.

Hypotéka pro mladé

Hypotéka pro mladé
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o hypotéku pro lidi do 35 let. Hrubá mzda těchto jedinců nesmí přesáhnout za předcházející kalendářní rok 1,3 násobek průměrného měsíčního příjmu. Jestliže jde o manžele, částka se dvojnásobí. Zahrnuje se zde také státní příspěvek, takzvaný státní bonifikace a příspěvek od banky. Oba tyto příspěvky se vyjadřují v procentuální míře a taky se na konkrétní rok udávají. Musíte, však doložit k čemu budou finance využity, tedy nemovitost, rekonstrukce, vypořádání manželů, výstavba.

Hotovost

Hotovost
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o obnos financí, jak mincí, tak bankovek v jakékoliv měně. Zcela běžně se hotovost používá v obchodním vztahu. Jinak se hotovosti říká také hotovostní platební styk. Někteří poskytovatelé nebankovních půjček nabízí formu vyplacení půjčky hotovostí. Lidově můžeme o hotovosti říct, že to jsou „peníze na ruku“.

Fixní úroková sazba

Fixní úroková sazba
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o úrokovou sazbu při úvěrech a ta se vůbec nemění, tedy přesněji po celou dobu fixace zůstává neměnná. Období fixace může být různě dlouhé a vzniká ve chvíli, kdy dojde k dohodě mezi bankou a klientem. Fixace trvá obyčejně od jednoho roku do dvaceti let. Nejčastěji se fixní úroková míra používá u hypoték.

Garance

Garance
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o stoprocentní záruku. Tu poskytuje banka či jakákoliv jiná finanční instituce a poskytuje ji při ujednávání smluvních podmínek. Za její pomoci má klient jistotu, že s jeho financemi se jedná spolehlivě.

Grant

Grant
Hodnocení článku

Finanční slovníkGrant je finanční podpora. Ta se uděluje na vyřešení dopředu zadaného úkolu a poskytuje se buďto jedinci nebo kolektivu. Peníze jsou nejčastěji udělovány při výzkumech nebo finančních analýzách.