Finská půjčka

Finská půjčka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o krátkodobou půjčku. Půjčují se v ní obvykle nižší částky a také je mnohem kratší doba splatnosti, obvykle 60 až 90 dní. Nejčastěji se poskytuje přes internet nebo přes telefon. Slouží k využití zejména ve chvílích nutnosti, kdy například potřebujete urychleně něco zaplatit, nebo Vám nezůstávají finance před výplatou. Bývá lehce dostupná a to pro všechny žadatele, není nutno potvrzení příjmu. Finskou půjčku obvykle půjčují společnosti nebankovního typu. Její nevýhoda? Vyšší zátěž úroky.

Financování

Financování
Hodnocení článku

Finanční slovníkZpůsob jak na konkrétní účel poskytnout finance, které jsou potřebné. Dotace z půjčky, tak funguje financování úvěru.

Finanční poradce

Finanční poradce
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o osobu fyzickou nebo právnickou. Tato osoba poskytuje konzultační a poradenskou činnost svým klientům. Poradenská a konzultační činnost musí být zcela nezávislá, na bázi širšího počtu produktů, které jsou na finančním trhu k dispozici. Finanční poradce nesmí spolu s touto prací vykonávat navíc také finanční zprostředkování.

Finanční poradce musí splňovat a dodržovat určitá kritéria pro svou odbornou způsobilost, která by měla být na tom nejvyšším stupni. Tyto kritéria jsou například nejvyšší dosažené vzdělání, požadována doba vykonané praxe, která se zaměřuje na finance a poradenství a samozřejmě také certifikát, který potvrzuje možnost vykonávat tuto pozici. Národní banka rovněž vydává k této činnosti povolení a nutný je zápis v Obchodním registru.

Exekuce

Exekuce
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o pověření vykonat výkon, o kterém rozhodne soud popřípadě jiná rozhodnutí. Souvisí to c jediným cílem, vymoci dlužnou částku a umořit tak pohledávku věřitele a to ve chvíli, kdy dlužník neplní své povinnosti. Vždy se tak činí až na základě exekučního rozhodnutí například rozhodnutí soudu, pojišťovny nebo daňového úřadu. Než se přistupuje k exekuci, je dlužník několikrát napomenut a upozorněn.

Eskontní úvěr

Eskontní úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o jeden z nejbezpečnějších a nejrozšířenějších typů směnkového úvěru. Jedná se zde o to, že banka odkoupí směnku od jejího majitele a to ještě předtím, než uplyne lhůta pro splatnost. Právně má banka umožněno, aby si srazila úrok, a úvěr se poskytuje ve výšce dané směnky, tedy přesně v její hodnotě. Za běžných okolností je zaplacen tento úvěr pomocí třetí osoby. Ten tak učiní namísto úvěrového dlužníka.

Eskont

Eskont
Hodnocení článku

Finanční slovníkProces, při kterém se kapitál mění na formu úvěru, a je ve formě nezaplacené pohledávky. Třetí osoba tuto pohledávku odkoupí a pohledávku ještě před koncem splatnosti a po sražení ode dne koupě pohledávky po datu splatnosti přebírá.

Dotace

Dotace
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o formu státní pomoci a má za účel zvýhodňovat příjemce při investování, zaměstnávání nebo splácení úvěru. Je to částka nenávratná a je vyjádřena v procentuální míře. Vyplácí se obyčejně paušálně a to přímo na příjemcův bankovní účet.

Domicil

Domicil
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to konkrétní místo, kde se dohodnutá splatnost určité směnky uskuteční. Jde o místo, kde banka sídlí jako součást směnkového vztahu.

Doba fixace úrokové sazby

Doba fixace úrokové sazby
Hodnocení článku

Finanční slovníkDoba, která je přesně časově vymezená a během jejího trvání poskytovatel úvěru poskytuje klientovi jednostrannou výšku úrokové sazby. Tu nemůže poskytovatel měnit.

Dlužník

Dlužník
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to fyzická či právnická osoba, která má povinnost uhradit dlužnou částku, kterou mu poskytla finanční instituce a to podle dopředu dohodnutých podmínek smlouvy. Dlužníkovi tak vzniká povinnost a to celý závazek splnit a to i včetně úroků, poplatků a také sankcí za opožděné platby. Konkrétní typ dlužníka vždy závisí od formy úhrady závazku.