Jak se bránit při neoprávněné exekuci?

Jak se bránit při neoprávněné exekuci?
4.6 (92%) 5 Hlasování

Obrana proti exekutoroviLegislativa ČR spolu se současnou dobou neoprávněným exekucím často nahrává. Nabídky obchodníků, tlak sdělovacích prostředků, neočekávaná událost v soukromí, to všechno lidé jednoduše nemusí zvládnout. Média lidem neposkytují vždy správné rady. My se Vám pokusíme v tomto článku dát několik základních rad, jak se zachovat, když vám neoprávněně do domu či bytu vstoupí exekutor. Důležitá věc je mít přehled o všech věcech, které v domácnosti máte.

Návštěva exekutora

Když k vám přijde exekuce, ihned můžete zjistit, co vše exekutor zabavil. Podle § 95, odst. 2, exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.) nemá občan právo nahlížet do spisů, kde je také seznam zabavených věcí. Je důležité si schovávat paragony, kupní smlouvy, darovací smlouvy a další doklady o tom, že jste vlastníkem předmětu. V té chvíli bude jednoduché před soudem dokázat, že předmět je váš, že jste jeho vlastníkem. Když vás exekutor požádá o vstup do bytu nebo do domu, aby prohlédl, zda v něm není příbuzný nebo známý, chtějte soudní rozhodnutí o nařízení exekuce a skuční příkaz. Pokud vám jej exekutor ukáže, zavolejte na linku 158 a žádejte, aby byla policie u události přítomna a asistovala.

Co se bude dít když nebudu spolupracovat s exekutorem?

Pokud odmítnete ukázat exekutorovi svůj byt, má právo do něj vstoupit násilím (§ 325b, odst. 2, obč. soudního řádu). Jestliže vás exekutor nevyzve k prohlídce, ale do bytu se vrátíte a chybí v něm předměty vyšší hodnoty, ihned volejte linku 158 a nahlaste loupež. Vznikne protokol a bude zde uvedeno, že nejde o loupež, ale o exekuční příkaz. Podle zákona máte na spis nárok, vyžádejte si ho. To bude důkaz o tom, že subjekt má vaše věci. Jste majitelem věcí, všechny si je sepište. Navštivte s paragony exekutora, kterému všechno předložte a řekněte mu, aby Vám všechno vrátil. Jestliže vás odmítne, podejte žalobu o vydání věcí u okresního soudu.

Žalobu zdůvodněte tvrzením, že nikomu nic nedlužíte a exekuce tak byla provedena v rozporu s § 36, odst. 3, exekučního řádu a podle § 126, odst. 1, občanského soudního řádu a tak požádejte o navrácení věcí. V žalobě uveďte všechny věci a přiložte také kopie dokladů o vlastnictví. Rovněž přidejte policejní protokol se jménem exekutora, který danou exekuci prováděl. Kopii žaloby zašlete také exekutorovi, který exekuci prováděl, aby zabavené věci, o nich si myslí, že patří dlužníkovi, nevydražil.

Exekutor vám může tvrdit, že máte podat vylučovací žalobu podle § 267 odst. 1, občanského soudního řádu, to po vás nemůže chtít. Vyloučit jde jenom věci, které nepodléhají výkonu rozhodnutí. Vylučovací žalobu může podat jenom dlužník, jehož manžel/manželka spoluvlastník věci, které jsou zabavené.

Na exekutora, který do vašeho bytu vstoupil a nevyzval vás předtím k prohlídce, můžete podat trestní oznámení. Trestní oznámení se vztahuje na porušení domovní svobody (§ 238, odst. 2, trestního zákona). Kromě toho podejte stížnost na exekutorské komoře a to za účelem náhrady škody, vznikla-li. Podejte také žalobu na Ministerstvo spravedlnosti o náhradu vaší škody, která vám byla způsobena úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.