Jak se může dlužník bránit při blokaci účtu?

Jak se může dlužník bránit při blokaci účtu?
5 (100%) 3 Hlasování

Blokace účtu kvůli dluhůmMáte na sebe uvalenou exekuci a exekutor nelenil a zablokoval Vám bankovní účet a přístup k němu? Tímto krokem Vás zlikvidoval, protože nemáte žádné jiné prostředky, jak hradit své další závazky jako nájem, leasing, pojištění a podobně. Jaké máte, jako dlužník, možnosti při vydání takovéhoto exekučního příkazu? To vše se dozvíte v následujícím článku, kde se těmito problémy budeme zabývat. Podle ust. § 58 odstavce 2 exekučního řádu, pokud nestačí jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, jde jedno exekuční řízení provádět více způsoby a i všemi způsoby, které jsou zákonem stanoveny.

K provedení exekuce více nebo všemi způsoby, které jsou stanovené zákonem, může exekutor přistupovat postupně nebo současně. Soudní exekutor tak může blokovat Vaši mzdu, Váš bankovní účet, nemovitosti a taky movité věci v rámci mobiliární exekuce. Znamená to, že dlužník je ochromen a zcela bez prostředků, protože mzda přichází drtivé většině lidí na bankovní účet, ale ten je blokován.

První možnost obrany

Dlužník se ocitne zcela bezprizorní, bez peněz. První možnost pro odblokování Vašeho bankovního účtu je uhradit celou částku pohledávek a to i s náklady na exekuci. Ideálně ve stanovené lhůtě podle ust. § 46 odst. 6 exekučního řádu, zde jsou náklady na exekuci sníženy. Jakmile je vše uhrazeno, soudní exekutor vydává usnesení o zrušení exekučního příkazu a to z důvodu zaplacené pohledávky. Ve spolupráci s bankou tak máte během pár dní svůj účet volný.

Druhá možnost obrany

Druhou možností částečného výběru finančních prostředků z bankovního účtu je ust. § 304b odstavce 1 občanského soudního řády, kdy zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 se nevztahují na finanční prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu. Jestliže má dlužník u jedné banky více bankovních účtů, věta platí pouze pro jeden ze všech účtů. To Vám dává možnost vybrat si jednorázově částku 6832,- Kč (částka se rovná aktuální částce dvojnásobku životního minima). Částka není nijak vysoká, to je pravda, ale ve chvíli, kdy jste úplně bez prostředků, Vám tato částka přijde vysoká a tolik potřebná.

Mzda, která Vám chodí na účet, Vám může být vyplácena „na ruku“. Úhrada na bankovní účet je jen na dohodě obou stran, vaší i zaměstnavatele. Díky tomu budeme mít poměrnou část mzdy, po srážce od exekutora, ve svých rukou a ne na zablokovaný účet.

Třetí možnost obrany

Třetí metoda, která je však nejméně efektivní a taky dosti zdlouhavá je podání takzvaného návrhu na částečné zastavení exekuce co do toho účtu. V tomto návrhu je však nutné popsat všechny skutečnosti, které opravdu odůvodňují částečné zastavení exekuce. Tedy že pohledávku jde pokrýt i jinými způsoby, či jsou na účtu peníze, které jsou nepostižitelné jako například peníze z darování a další.

Toto dokazování je však složité a v první fázi je oprávněnému postoupen, aby se vyjádřil; jestliže oprávněný nesouhlasí, návrh povinného i s exekučním spisem je předán na okresní soud, který rozhodne. Rozhodnutí však může trvat i několik měsíců. Asi nejpřijatelnější je první možnost a to uhradit pohledávky oprávněného spolu s náklady na exekuci. Exekuce je tímto krokem vyřešena a nemáte už dále žádné problémy s exekučním řízením.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.