Finanční rádce Jak vydělávat peníze Jak vyzrát na exekuce

Jak probíhá exekuční řízení?

Jak na exekuceK zahájení exekučního řízení dochází ve dne, kdy dochází exekuční návrh soudnímu exekutorovi. Podle §38 EŘ v exekučním návrhu musí být všechny náležitosti. Ty do něj přidává soudem pověřený exekutor. Vždycky musí být k exekučnímu návrhu také přiložený exekuční titul v originále nebo v ověřené kopii. Když se provede kontrola exekučního návrhu, zašle soudu soudní exekutor žádost o pověření, soudní exekutor také kontroluje exekuční návrhy.

Když se splní všechny předpoklady, které jsou stanoveny zákonem, soud pověří exekutora do 15 dní. Upozornění pro ty, kteří jsou účastníci exekučního řízení, pověření neznamená rozhodnutí, čili se nedoručuje. Pokud se nesplní předpoklady a náležitosti, pak se soud obrací na exekutora a žádá jej o odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na exekuční řízení. Soudní exekutor se řídí soudem, je na něj přímo vázán. Jakmile se dokončí první fáze, soudní exekutor musí poslat vyrozumění o zahájení exekuce, do 15 dní od doručení pověření, vyrozumění o zahájení exekuce je povinné pro soudního exekutora zaslat.

Kromě vyrozumění posílá soudní exekutor také výzvu k dobrovolnému splnění povinností a také kopií exekučního titulu. Od doby doručení těchto dokumentů běží třicetidenní lhůta, která je pro dobrovolné splnění povinností, popřípadě k tomu, abyste mohli podat návrh na zastavení s odkladným účinkem. Ve chvíli, kdy se doručí vyrozumění, vzniká povinnému generální inhibitorium. V tomto období nesmíte nijak nakládat s majetkem a to i s nemovitostmi a se společným majetkem manželů. Jestliže je mezi vaším majetkem a mezi vymáhanou částkou nepoměr, soudní exekutor může rozhodnout, že generální inhibitorium se vztahuje jen k určité části majetku.

Jakmile obdržíte vyrozumění, že je zahájena exekuce, samotná exekuce začíná. Provádí se úkony, které pomůžou k úplnému vymožení pohledávky, to provádí exekutor a velmi rychle a účelně. Jak se provede exekuce, je jenom na exekutorovi. Soudní exekutor nejčastěji využije exekuční příkaz, který je v exekučním řádu popsán. Jakmile je celá pohledávka vymožena, exekuční řízení končí. Tuto skutečnost soudní exekutor oznamuje orgánům a osobám, které se zúčastnili exekučního řízení.

Konec nastává také vyloučením soudního exekutora soudem, zastavení exekuce soudním exekutorem nebo soudem, rozhodnutím soudu o spojení exekučních řízení nebo taky změnou soudního exekutora.

 

O autorovi

admin

Přidat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..